Zaproszenie na szkolenie pn. „Start w dorosłość” dla usamodzielnianych wychowanków rodzinnych form pieczy zastępczej w wieku 16 – 25 lat!

 

Stowarzyszenie Nowy Dom w Nagawczynie informuje, że w dniach:1)      23 października 2015r. /piątek w godz. 15.30 – 18.30/;

2)      24 października 2015r.  /sobota w godz. 9.30 – 15.30/

3)      07 listopada  / sobota  od 9.30 do 15.30/.

Organizujemy 20 godzinne szkolenie pn. „Start w dorosłość’ skierowane do usamodzielnianych wychowanków rodzinnych form pieczy zastępczej w wieku 16 do 25 lat.

Szkolenie obejmować będzie zagadnienia z zakresu edukacji prawnej i praktycznej procesu usamodzielnienia, dotyczącej m.in. zasad usamodzielniania wychowanków z rodzin zastępczych oraz możliwości uzyskania wsparcia i pomocy, tematyki poruszania się na rynku pracy i oceny własnych zasobów w tym zakresie, i wiele wiele innych. Szczegółowy plan warsztatów poniżej.

Dodatkowo uczestnicy szkolenia  otrzymają karnety na basen / w wysokości 110 zł/.

 Aktualnie szukamy 15  uczestników w wieku 16 – 25 lat.

Miejsce szkolenia: sala szkoleniowa  w siedzibie Dębickiego Klubu Biznesu Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu, ul. Fabryczna 12 II piętro
39-200 Dębica, tel. (14) 681-90-30 Internet: www.dkb.info.pl

Szkolenie realizowane  będzie w ramach projektu pn. „NAUKA ŁATWA SZTUKA” – wyrównywanie szans edukacyjno – społecznych wychowanków rodzinnych form pieczy zastępczej. Na realizację w/w projektu, decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej otrzymaliśmy dotację z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o niezwłoczny kontakt
z koordynatorem projektu: Magdalena Koczaj – Kizior tel. 509 181 369 mail:
magdakoczaj@interia.pl najpóźniej do dnia  20.10.2015r

 

PLAN WARSZTATÓW – START W DOROSŁOŚĆ

Blok I – Prawne i praktyczne aspekty usamodzielniania wychowanków rodzinnych form pieczy zastępczej

 1. Zasady usamodzielniania wychowanków rodzinnych form pieczy w oparciu o obowiązujące przepisy prawne.
 2. Zostać w rodzinie czy usamodzielnić się? Uczyć się czy się nie uczyć?
 3. Jak wybrać opiekuna usamodzielnienia?
 4. Co to jest mój program usamodzielnienia i jak go dobrze przygotować? – praca na programach usamodzielnienia obowiązujących w PCPR Dębica.
 5. Jakie świadczenia przysługują mi z tytułu opuszczenia rodziny zastępczej? Na jaką pomoc pozafinansową mogę liczyć i gdzie jej szukać?
 6. Współpraca z instytucjami odpowiedzialnymi za monitorowanie procesu  usamodzielnienia

Blok II – Przygotowanie do wejścia na rynek pracy

 1. Charakterystyka lokalnego rynku pracy. Problem bezrobocia  w naszym mieście.
 2. Zawody deficytowe i nadwyżkowe.
 3. Analiza rynku przez pryzmat aktualnych ofert pracy – sylwetka „pożądanego pracownika”.
 4. Autoprezentacja – tworzenie dokumentów aplikacyjnych w odpowiedzi na ofertę pracy.
 5. Rozmowa kwalifikacyjna – ćwiczenia.
 6. Prawne aspekty zatrudnienia pracownika. Rodzaje umów o pracę i sposoby ich rozwiązywania.
 7. Prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy (na podstawie Kodeksu Pracy).
 8. Charakterystyka umów cywilno-prawnych: zlecenie i o dzieło.
 9. Nie daj się oszukać! – zagrożenia na rynku pracy.