Zapraszamy do udziału w projekcie

„Dobry start = Bezpieczne lądowanie” -wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej!

projekt jest dofinansowany przez
Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH

Adresatami projektu są:

  • dzieci i młodzież umieszczona w  pieczy zastępczej (rodzinnej i instytucjonalnej) w wieku od 3 do 25 lat  z terenu woj. podkarpackiego
  • opiekunowie zastępczy/wychowawcy w/w grupy dzieci,
  • osoby, które zawodowo na codzień zajmują się wspieraniem rodzinnych form pieczy zastępczej: koordynatorzy rodzin, psycholodzy, pedagodzy, pracownicy socjalni, asystenci rodzinni, terapeuci, itp.

Opis szczegółowych działań, z których będą mogli  Państwo skorzystać do 30.11.2020r. nieodpłatnie korzystać:

  1. TUS i – Treningi umiejętności społecznych dla 2 grup wiekowych – 3- 6 lat, 7 do 13 lat

Zajęcia odbywać się będą, jak tylko spotkania grupowe będą możliwe (zalecany udział 1 osoby w cyklu min. 10 zajęć; które odbywać się będą 1 x w tygodniu lub ciągiem w trakcie wakacji w formie cyklu zajęć i mogą się odbywać równocześnie dla kilu grup w różnych miejscach woj. podkarpackiego

  • PÓŁKOLONIE WAKACYJNE – 2 tygodniowe półkolonie z elementami TUS, terapii ręki, arteterapii, bajkoterapii itp. – w formie 2 tygodni 6 godzinnych zajęć w okresie wakacji (2 x po 5 dni – bez sobót i niedziel) Grupa docelowa dzieci z pieczy zastępczej w wieku 3 do 6 lat  i od 7 do 17 lat (planowane w m-cu sierpniu br)
  • WARSZTATY WYJAZDOWE W BIESZCZADACH!!! – 10 dniowe warsztaty podnoszące kompetencje psychospołeczne naszych uczestników będą miały formę wyjazdową łącząc wypoczynek z edukacją dla 20 dzieci w wieku 7 – 13 lat z 30 godzinnym programem psychoprofilaktycznym prowadzonym przez psychologa/pedagoga  (termin – 29.06.-08.07.2020r. Polańczyk)
  • WARSZTATY WYJAZDOWE DLA MŁODZIEŻY NA ROZTOCZE! 10 dniowe warsztaty wyjazdowe dla młodzieży w wieku od 13 do 18 lat z 40 godzinnym programem psychoprofilaktycznym prowadzonym przez psychologów wg naszego autorskiego programu „Start w dorosłość” – Roztocze w dniach 20-29 lipca 2020r.
  • Szkolenie dla opiekunów zastępczych, kadr organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej, psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, terapeutów, asystentów rodzinnych, wychowawców, pracowników OA. Będzie obejmowało m.in. tematykę z zakresu roli poszczególnych osób w tworzeniu skutecznych planów pomocy dziecku, zasad i narzędzi planowania, wspólnego partnerskiego budowania skutecznych planów pomocy dziecku w pieczy, zwiększenia udziału opiekunów zastępczych w tworzeniu profesjonalnego systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej – wg opracowanego w ramach projektu  autorskiego programu „Dobry start = Bezpieczne lądowanie”. Planujemy przeprowadzić dwa takie szkolenia w dwóch różnych miejscach i terminach (w okresie czerwiec – listopad 2020),
  • grupa wsparcia dla usamodzielnianych wychowanków z rodzinnych form pieczy zastępczej, w trakcie której młodzi ludzie będą mogli opracowywać własne programy usamodzielnienia, omawiać tematy, które są dla nich ważne, udzielać sobie nawzajem wsparcia, zapraszać na spotkania osoby, które są dla nich inspirujące i ważne, szukać rozwiązań swoich problemów. Jakość, forma i charakter tej grupy będzie zależeć od inwencji samych młodych ludzi, którzy będą o tym decydować. Członkom tej grupy sfinansujemy dodatkowe atrakcji w postaci karnetów na aqapark i lodowisko, biletów do kina, czy pomocy dydaktycznych – ruszamy jak tylko spotkania grupowe będą możliwe!!!!

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie i skorzystaniem z w/w form wsparcia prosimy
o niezwłoczny kontakt: tel. 509 181 369 mail: magdakoczaj@interia.pl
– pierwszeństwo udziału w wyjazdach maja rodziny członkowskie Stowarzyszenia Nowy Dom !!!!