Prowadzimy zapisy na diagnozę problemów w obszarze przywiazania!

Praktycy zajmujący się tematyką problemów przywiązania u dzieci, są zgodni, iż rodzice i opiekunowie mogą je rozpoznać przy pomocy specjalistów po pewnych specyficznych i powtarzalnych objawach. Gray (2010, s. 69), powołuje się na listę objawów sporządzonych przez psychiatrę dr Foresta Clinea, wymieniając 18 charakterystycznych cech i zachowań dzieci z problemami w tej sferze:
1. Powierzchowne zaangażowanie lub próby oczarowywania innych,
2. Brak kontaktu wzrokowego w relacjach z rodzicami,
3. Bezkrytyczna postawa uczuciowa wobec innych,
4. Brak uczuciowości(czułości) w relacjach z rodzicami,
5. Destrukcyjność wobec siebie (skłonność do ulegania wypadkom), innych osób i rzeczy materialnych,
6. Okrucieństwo wobec zwierząt,
7. Kradzieże,
8. Kłamstwa w oczywistych sytuacjach,
9. Brak kontroli impulsów (zachowania hiperaktywne),
10. Zaległości w uczeniu się,
11. Brak wyrzutów sumienia,
12. Brak myślenia przyczynowo-skutkowego,
13. Nieprawidłowe wzorce odżywiania się,
14. Ubogie relacje z rówieśnikami,
15. Zaabsorbowanie ogniem,
16. Uporczywe nonsensowne pytania i ciągłe trajkotanie,
17. Nieadekwatne żądania i przywieranie do innych,
18. Nieprawidłowy wzorzec mowy.
Podobne zestawienie listy typowych objawów,na podstawie swojej wieloletniej praktyki z dziećmi z zaburzeniem przywiązania oraz literatury przedmiotu opracowali Keck i Kupecky (2013), czy jeden z autorów publikacji pt. Zranione dzieci, uzdrawiające domy (Callahan 2012).
Jako praktyk zajmujący się na co dzień pracą w obszarze rodzicielstwazastępczego od ponad 18 lat (w tym 12 lat jako czynny opiekun zastępczy), powyższy opis syndromów uważam za niezmiernie trafny i łatwy do zaobserwowania u dzieci przyjętych. Większość rodziców zastępczych bez trudu w powyższych opisach objawów odnajduje opis przyjętych dzieci, nad którym sprawuje opiekę, w takim przypadku zachęcamy do kontatu i dokonania diagnozy:

Magdalena Koczaj – Kizior /pedagog/psycholog, mama zastępcza i Piotr Nowak – lek. psychiatra dorosłych dzieci i młodzieży

tel. 509 181 369