Prowadzimy zapisy na darmowe diagnozy FAS/FASD w ramach naszego projektu PoMOC dla rodzin dla dzieci i młodzieży z rodzinnych form pieczy zastępczej z terenu Podkarpacia!

Zespół diagnostyczny:

Sławomir Kroczka – dr habilitowany nauk medycznych, specjalista pediatrii i neurologii dziecięcej, Kierownik Pracowni Neurofizjologii Dzieci i Młodzieży Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Obecnie Zastępca Ordynatora Oddziału Neurologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie Prokocimiu.

Magdalena Koczaj – Kizior – pedagog, psycholog kliniczny i osobowości, czynny rodzic zastępczy zawodowy dla 4 dzieci, terapeuta uzależnień, specjalista pracy z rodziną, interwent kryzysowy, kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z rodzinami zastępczymi (PCPR, OIK, SND – 18 lat stażu pracy w tej tematyce), kurator sądowy rodzinny i nieletnich (13 lat), ukończony kurs TZA, przygotowanie i praktyka diagnozy FASD/RAD, autor i trener szkoleń z zakresu pieczy zastępczej, certyfikat Studium Profilaktyki Uzależnień i Studium Metod Psychokorekcyjnych, Studium Pracy z Rodziną w trakcie w TPP w Warszawie.
Dodatkowo w zależności od potrzeb logopeda/neurologopeda.

Najbliższy termin 09.02.2019r. – rejestracja: 509 181 369

Projekt pt. „PoMOC dla rodzin”, realizowany jest w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego – nr projektu: RPPK.08.04.00-18-0007/17

Ulotka A5_2