Stowarzyszenie Nowy Dom w Nagawczynie przedstawia zaktualizowaną ofertę szkoleniową w zakresie zadań należących do Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej na 2014/2015r.

Dla kogo?:

Oferta skierowana jest w do kandydatów na rodziny zastępcze czy rodziny pomocowe oraz do rodzin zastępczych już funkcjonujących czy wychowanków z rodzin zastępczych, a także do osób zawodowo zajmujących się wspieraniem rodzin zastępczych, czy też osób zajmujących się zawodowo pracą z rodzinnymi formami pieczy zastępczej itp.

Oferta na 2015 rok obejmuje:

1.      Szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz dla kandydatów na dyrektora placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego pn. „Nowy Dom” sprawowania pieczy zastępczej pn. „Nowy Dom”

Cena szkolenia: 2900 zł (cena obejmuje przeprowadzenie szkolenia, praktyk, wydanie uczestnikom materiałów szkoleniowych – JEST TO NAJTAŃSZE SZKOLENIE TEGO TYPU NA PODKARPACIU!!!!)

2.WYCHOWANIE W RODZINIE ZASTĘPCZEJ  – Warsztat umiejętności wychowawczych dla opiekunów zastępczych

Proponowane  8 godzinne szkolenie  w zależności od miejsca szkolenia: 1200 zł brutto

3. Więź jako czynnik chroniący rozwój  – Warsztat dla opiekunów zastępczych

Cena 1200 zł  brutto obejmuje:

– koszty pracy jednego trenera (8 godzin szkolenia), koszty dojazdu.

4.      „Nie chce czy nie może? – interpretacja i rozumienie trudnych zachowań u dzieci umieszczanych w rodzinnej pieczy zastępczej”

Czas: 8 godzin

Koszt: 1200 zł brutto

5.      Stres i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowego w rodzinnych formach pieczy zastępczej

 warsztat szkoleniowy przeznaczony w szczególności dla rodzin zastępczych zawodowych oraz rodzin pełniących od wielu lat swoją funkcję.

Czas: 8 godzin

Koszt: 900 zł  brutto

6.       „Prawne aspekty rodzicielstwa zastępczego”Czas – 8  godz.

Metody: wykład, prezentacja multimedialna, dyskusja

Cena: 1000 zł /brutto/

7.      „Szkoła dla rodzin zastępczych” – cykl warsztatów dla opiekunów – może być realizowany w formie grupy wsparcia dla opiekunów

 Czas: 30 godzin /program obejmuje ok. 10 spotkań po 3 godziny lub sześć  5 – godzinnych spotkań/

Koszt całego cyklu to: 1.800 zł brutto

8.      Szkolenie dla usamodzielnianych wychowanków z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych „Start w dorosłość”:

Koszt jednego 10 godzinnego bloku szkoleniowego to: 1000 zł brutto /koszt całego 20 godzinnego programu edukacyjno – szkoleniowego to 1800 zł brutto/.

9.      Tożsamość dziecka. Twoja rodzina a piecza zastępcza – 10 godzin – cena 1200 zł brutto

Forma i miejsce szkoleń:

  • szkolenia zamknięte – poza siedzibą  Stowarzyszenia, we wcześniej uzgodnionym miejscu wskazanym przez zamawiającego;
  • wykładowcy i trenerzy do zapewniają dojazd we własnym zakresie /do 100 km od siedzimy Stowarzyszenia/  i materiały szkoleniowe dla uczestników
  • istnieje możliwość opracowania na zlecenie programów autorskich w zakresie rodzinnej pieczy zastępczej w zależności od zgłaszanych potrzeb i tematów szkoleń przez  instytucje zamawiające!

Oferujemy najtańsze szkolenia NA PODKARPACIU – pełny opis tematyki szkoleń w załączeniu 

z naszej oferty skorzystali już m.in. : PCPR Rzeszow, PCPR Jasło, PCPR Strzyżow

Informacje i zamówienia: Magdalena Koczaj – Kizior t. 509 181 369 mail: magdakoczaj@interia.pl

 

Serdecznie zachęcamy do skorzystania z naszej oferty!

Z wyrazami szacunku:

Magdalena Koczaj – Kizior

Prezes Stowarzyszenia Nowy Dom

 

 oferta szkolen 2015