Z dniem dzisiejszym kończymy realizację Projektu „WYTCHNIENIE DLA OPIEKUNÓW” realizowany w ramach resortowego programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pt.: „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami” – edycja 2022 na kwotę 292600 zł!!!to wspaniały i owocny czas dla nas i jesteśmy bardzo wdzięczni za możliwość realizacji tak wspaniałego, ważnego  i potrzebnego projektu!

W ramach projektu udzieliliśmy  10120 godzin  opieki wytchnieniowej dla 50 dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością dla dzieci i młodzieży z rodzinnych form pieczy z ok 40 rodzin. Ok 80 czynnych opiekunów zastępczych dzieci niepełnosprawnych uzyskało tym samym wytchnienie w swojej codziennej pracy.

Wsparcie oferowane był w bardzo szerokiej formie – począwszy od opieki kilkugodzinnej, dziennej aż po wsparcie w godzinach nocnych, w formie opieki dziennej w miejscu do tego przygotowanym czy całodobowej w formie 7 dniowego wyjazdu dla dziecka niepełnosprawnego. Zakres czynności osób sprawujących opiekę wytchnieniową  również odpowiadał potrzebom i oczekiwaniom – zarówno opiekunów, jak i osób z niepełnosprawnością. Świadczona pomoc była  dla opiekunów ogromnym odciążeniem, a także umożliwiła realizację własnych potrzeb, organizację czasu wolnego, odpoczynek.

Projekt WYTCHNIENIE DLA OPIEKUNÓW zrealizowaliśmy  poprzez świadczenie:

 1. Opieki wytchnieniowej – pobyt dzienny w Ośrodku Wsparcia Dziecka i Rodziny w  siedzibie Stowarzyszenia Nowy Dom w Zawierzbiu w formie dwóch 10 dniowych zajęć dziennych (w godz. 8 – 18.00) w okresie wakacji (1 pobyt) i ferii  zimowych (1 pobyt) dla grupy  20 dzieci niepełnosprawnych na pobyt (z orzeczeniem o niepełnosprawności) 
 2. Opiekę całodobową w formie zorganizowanego 7 dniowego wyjazdu dla 15 dzieci niepełnosprawnych z noclegiem, pełnym wyżywieniem, atrakcjami i opieką,

W ramach zad. 1 i 2 Oferujemy:

 1. Zajęcia plastyczno- i senso-plastyczne;
 2. Zajęcia kulinarne;
 3. Zajęcia integracyjne w formie gier i zabaw;
 4. Wyjścia towarzysko-integracyjne;
 5. Zajęcia zaradności życiowej;
 6. Zajęcia dot. dbania o  higienę osobistą,
 7. Wyjścia na basen i aquapark;
 8. Wyjścia do kina, muzeum, itp.;
 9. Wycieczki lokalne;  
 10. Pobyt w funsporcie, nad zalewem, itp.;
 11. Posiłek (śniadanie i obiad – w przypadku opieki dziennej oraz dodatkowo kolacja w przypadku opieki całodobowej);
 12. Inne atrakcje w zależności od pory roku.

Oraz:

 1. Trening Umiejętności społecznych
 2. Trening Zastępowania Agresji
 3. Trening Kontroli Złości
 4. Terapie Integracji Sensorycznej
 5. Indywidualne poradnictwo pedagogiczne i psychologiczne, itp.

3. Usługi opieki wytchnieniowej świadczone w miejscu zamieszkania uczestnika i w wymiarze 240 godzin na 1 dziecko w okresie  12 m-cy. Wsparciem tym chcemy objęto  dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności – ta forma priorytetowo była kierowana do dzieci z niepełnosprawnością wymagającą stałej opieki osoby drugiej (pkt. 7 i 8  w orzeczeniu) i/lub sprzężoną i wymagają opieki 1 na 1.