Stowarzyszenie Nowy Dom w Nagawczynie przedstawia ofertę warsztatów wyjazdowych dla wychowanków rodzinnych form pieczy zastępczej:

Termin: Wyjazd planowany jest w okresie 4  do 10 lipca 2016r. /6 noclegów – 7 dni – zaczynamy obiadem w poniedziałek 04.07.2016r. – zbiórka od godz. 12.30 do 13.30, a kończymy śniadaniem w niedzielę o godz. 9 – dzieci należy odebrać z ośrodka do godz. 12.00/. Obóz organizowany jest  dla 20 dzieci z rodzinnych form pieczy zastępczej w wieku 7 – 18 lat. Panujemy tygodniowy wyjazd, w trakcie którego oprócz typowych i nietypowych atrakcji letnich, zabawy i wypoczynku, kluczowym elementem będzie przeprowadzenie warsztatów z elementami Treningu Zastępowania Agresji. Program wyjazdu będzie kładł nacisk na kształtowanie pozytywnego obrazu siebie, podniesienie kompetencji osobistych i społecznych wychowanków, w tym poprawa umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, nazywania i wyrażania emocji, radzenia sobie z problemami przeszłości, odnajdywania siebie w świecie wartości.

Miejscem wyjazdu jest Solina –  Ośrodek Zagroda Lipowiec w Berezce  (http://www.zagrodalipowiec.pl/). Cały Ośrodek jest do dyspozycji wyłącznie naszej grupy.

W/w warsztaty wyjazdowe realizowane i dofinansowane  będą w ramach projektu pn. „NAUKA ŁATWA SZTUKA” – wyrównywanie szans edukacyjno – społecznych wychowanków rodzinnych form pieczy zastępczej. Na realizację w/w projektu, decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej otrzymaliśmy dofinansowanie z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.  SAMSUNG CAMERA PICTURESFIO_MPiPS_logo1

UWAGA: Cena nie zawiera kosztów dojazdu – Opiekunowie muszą dowieść  i odebrać dzieci we własnym zakresie!!!      

W programie obozu:

Społeczność obozowa – codzienne spotkania  całej grupy i opiekunów, które są okazją do poznawania się i nawiązywania kontaktów pomiędzy wszystkimi uczestnikami – dziećmi i dorosłymi. Tworzymy w ten sposób sytuacje edukacyjną, w której dzieci mogą mieć wpływ na to, co dzieje się na obozie. Sytuacja ta wymaga komunikowania się ze sobą i konkretyzowania oczekiwań oraz planów, a także brania odpowiedzialności za swoje wybory. W razie sytuacji trudnych i konfliktowych – uczy konstruktywnej konfrontacji zarówno z dorosłymi jak i rówieśnikami, jak i z konsekwencjami zachowań. Spotkanie bywa też okazją do zabaw integracyjnych. Może trwać od ½ godz. (kiedy tylko planujemy dzień) do ok. 1,5 godz. ( kiedy np. rozwiązujemy obozowe problemy)

Zajęcia z  Treningu Zastępowania Agresji  (w stałych podgrupach, codziennie (z wyjątkiem niedzieli lub dni kiedy jest realizowany całodzienny program). Celem zajęć jest ułatwienie dzieciom poznawanie się, budowanie relacji opartych na zaufaniu i wzajemnym poszanowaniu, integrację grupy i konstruktywne rozwiązywanie powstających między dziećmi trudności. Cele realizowane są za pomocą zabaw, zadań grupowych, rozmów w kręgu itp. na tematy wynikające z procesu grupy i zapotrzebowań uczestników.

Zajęcia dopołudniowe i popołudniowe oraz wieczorne to różnorodne propozycje kadry zaplanowane na bazie ich umiejętności, pasji i zamiłowań lub wynikające z zapotrzebowań uczestników oraz rozwijającego się procesu grupowego. Są to różnego rodzaju zajęcia twórcze, artystyczne oraz zabawy grupowe np. podchody, gry terenowe, zajęcia sportowe itd.
W programie znajdują się również takie zajęcia obozowe jak ogniska, dyskoteki, wycieczki. W organizowaniu tych aktywności staramy się pobudzać inicjatywę dzieci i ich zainteresowanie otoczeniem – przyrodą i lokalnymi ciekawostkami, tak aby stawały się współtwórcami, a nie tylko biernymi odbiorcami  pomysłów dorosłych i pod tym kątem wybieramy tzw. atrakcję lokalną.

Harmonogram nie jest sztywną strukturą – stałe są godziny posiłków, początek i zakończenie dnia, spotkania społeczności. Traktujemy go jako niezbędną bazę, która daje poczucie porządku i oparcia, dzięki której możemy pozwolić sobie na swobodę i elastyczność w pozostałym czasie.

Kadra obozu:
Wychowawcy to osoby rzetelnie przygotowane zawodowo i sprawdzone  pod względem umiejętności pracy z dziećmi i młodzieżą. Wychowawcy są w większości absolwentami szkoleń w zakresie TZA, pomocy pedagogicznej i terapii w tym w szczególności dla dzieci z zaburzeniami więzi, sami są opiekunami zastępczymi zawodowymi , co umożliwia im aktywne wspieranie rozwoju dzieci z rodzinnych form pieczy w codziennych sytuacjach obozowych i podczas zajęć. Dbamy także o to, by pracowali z nami ludzie, którzy zwyczajnie lubią spędzać czas z dziećmi – we wspólnej zabawie, na rozmowach czy dyskusjach. Co roku podnosimy swoje kompetencje opiekuńczo – wychowawcze  przygotowujące nas  do pracy. Profesjonalna opieka nad dziećmi na obozie, zapewnia rodzicom zastępczym komfort psychiczny, a dzieciom tworzy warunki do zdrowego i twórczego wypoczynku, oraz do nowych doświadczeń społecznych poza środowiskiem rodzinnym i szkolnym.

W ramach wykupionych atrakcji dla uczestników zaplanowano, m.in.:

PIRACKIE SKARBY – Uzbrojeni w wiosła i mapy wyruszymy w Fiord Nelsona niczym piraci poszukiwacze zaginionego skarbu, ukrytego pośród skalistych brzegów Jeziora Solińskiego. Gdy już odnajdziemy wszystkie skarby i dotrzemy do portu macierzystego czekać tam na nas będzie dzielenie łupów.

TECHNIKI LINOWE zorganizujemy dla Was zajęcia z technik linowych, które poznamy pod czujnym okiem instruktora. Sprawność będziemy szlifować na wysokości zajęcia na ściance wspinaczkowej, zjazdy z budynku oraz wejście na przyrządach tzw. „małpach”.

BIESZCZADY CHALLENGE – gra terenowa w tajemniczej dolinie opuszczonej łemkowskiej wsi. Nauczymy Was podstaw orienteeringu, posługiwania się GPS`m. Zbudujemy przeprawy przez górskie potoki. Każdy otrzyma mapę terenu z tajemniczymi zapiskami, dzięki którym nie zgubi się na tych nieuczęszczanych szlakach.

SZKOLENIE BIESZCZADNIKA  – na leśnej polanie będziemy rywalizować w takich konkurencjach jak: przeciąganie liny, bieg w nartach, strzelnica paintballowa, łucznictwo, rzut siekierą oraz Bungiee Run. Każdy z uczestników zabawy otrzyma pamiątkowy certyfikat potwierdzający zdobycie bieszczadzkich sprawności.

SEGWAY – przejażdżki sprawnościowe segwayem po torze, segway to dwukołowy pojazd żyroskopowy sterowany ruchami ciała

AQUAZORBA – spacer sucha stopa po powierzchni jeziora w wielkiej kuli

DYSKOTEKA PIANIE LUB FLUO PARTY – nudzą Cię zwyczajne dyskoteki ? Masz ochotę naprawdę zaszaleć ? W rytmie największych przebojów zabawimy się podczas wieczornej imprezy z laserami i malowaniem świecących tatuaży i wielka ilością piany Dyskotekę poprowadzi profesjonalny DJ.

OGNISKO Z WIECZOREM LEGEND – wspólne wyprawy wspominać będziemy wieczorami przy ognisku, które palić będziemy w dymnej chacie, snując smętne opowieści i legendy bieszczadzkie.

Wszystkie osoby, które zgłosiły chęć udziału prosimy o niezwłoczne potwierdzenia mailowo /email: magdakoczaj@interia.pl lub telefonicznie 509 181 369/.