W dniach  15 – 21 lutego 2016r. zorganizowaliśmy warsztaty wyjazdowe dla 20 dzieci z rodzinnych form pieczy zastępczej w wieku 7 – 18 lat. W trakcie tygodniowego wyjazdu, oprócz typowych i nietypowych atrakcji wiosenno – zimowych /z uwagi na śladowe oznaki zimy ;-)/, zabawy i wypoczynku, kluczowym elementem było przeprowadzenie warsztatów psychoedukacyjnych podnoszących kompetencje społeczne wychowanków rodzinnych form pieczy. Program wyjazdu kładł więćSAM_7133 SAMSUNG CAMERA PICTURES SAM_7151 SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAM_7221 SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAM_7233 SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES nacisk na kształtowanie pozytywnego obrazu siebie, podniesienie kompetencji osobistych i społecznych wychowanków, w tym poprawa umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, nazywania i wyrażania emocji, radzenia sobie z problemami przeszłości, odnajdywania siebie w świecie wartości.

Miejscem wyjazdu była Solina –  Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowym SKALNY  w Polańczyku (www.oswskalny.pl). Ośrodek usytuowany jest na cyplu wysuniętym w Jezioro Solińskie pośród słynnych Zielonych Wzgórz. Do dyspozycji dzieci komfortowe pokoje 3,4 i 5 osobowe z łazienkami. Na terenie ośrodka znajduje się Dymna Chata – miejsce spotkań przy wielkim ognisku.

W/w warsztaty wyjazdowe zrealizowane i dofinansowane zostały w ramach projektu pn. „NAUKA ŁATWA SZTUKA” – wyrównywanie szans edukacyjno – społecznych wychowanków rodzinnych form pieczy zastępczej. Na realizację w/w projektu, decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej otrzymaliśmy dotację z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Więcej zdjęć i relacji na naszym FB https://web.facebook.com/nowydom.nagawczyna