Do wyjątkowo udanych zaliczamy warsztaty wyjazdowe z elementami TZA dla wychowa20160708_101831nków

rodzin zastępczych zorganizowane w dniach 4 – 10 lipca br. w Berezce. W warsztatach udział wzięło 20 dzieci  w wieku od 6 do 18 lat. Wszystkim uczestnikom jeszcze raz za aktywność, współpracę i wspólnie spędzony owocnie czas dziękujemy!

W/w warsztaty wyjazdowe zrealizowane i dofinansowane zostały w ramach projektu pn. „NAUKA ŁATWA SZTUKA” – wyrównywanie szans edukacyjno – społecznych wychowanków rodzinnych form pieczy zastępczej. Na realizację w/w projektu, decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej otrzymaliśmy dotację z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Więcej zdjęć I relacji na naszym FB https://web.facebook.com/nowydom.nagawczyna FIO_MPiPS_logo1 20160707_144903 20160707_150013 20160707_193548 20160704_184949 20160704_165112 20160709_11142620160707_14490320160709_11170220160707_150013