W dniach 06 – 12 sierpnia 2018r. odbyły się 7  – dniowe warsztaty wyjazdowe dla 15 – stu młodych ludzi w wieku od 15 do 19 lat  z rodzinnych form pieczy zastępczej w Bóbrce. 

Dziękujemy za dofinansowanie wyjazdu przez  Nowy Styl Group. 

Program wyjazdu nie był sztywną strukturą – stałe są spotkania społeczności, na których uczestnicy sami ustalali plan dnia, załatwiali sprawy organizacyjne, planowali czas wolny, przygotowywali posiłki dla wszystkich, gospodarowali pieniędzmi, rozwiązywali problemy i konflikty w grupie, itp. Społeczność obozowa – codzienne spotkania  całej grupy i opiekunów, które były okazją do poznawania się i nawiązywania kontaktów pomiędzy wszystkimi uczestnikami – młodzieżą i dorosłymi.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Zajęcia dopołudniowe i popołudniowe oraz wieczorne stanowiły różnorodne propozycje kadry zaplanowane na bazie ich umiejętności, pasji i zamiłowań lub wynikające z zapotrzebowań uczestników oraz rozwijającego się procesu grupowego. Były to to różnego rodzaju zajęcia twórcze, artystyczne oraz zabawy grupowe np. podchody, gry terenowe, zajęcia sportowe itd. W programie znalazły się również takie zajęcia obozowe jak ogniska, dyskoteki, wycieczki. W organizowaniu tych aktywności staraliśmy się pobudzać  inicjatywę uczestników i ich zainteresowanie otoczeniem – przyrodą i lokalnymi ciekawostkami, tak aby stawały się współtwórcami, a nie tylko biernymi odbiorcami  pomysłów dorosłych i pod tym kątem wybieramy tzw. atrakcję lokalną.