UWAGA: Walne Zebranie Członków w dniu 07.10.2017r. /sobota/ godz. 10.00 miejsce nowy lokal: Zawierzbie 36, gm. Żyraków, pow. dębicki /jadąc do Dębicy za mostem na Wisłoce w lewo ok. 1 km asfaltem skręcamy przed znakiem rozjazdu ostatnia droga wewnętrzna w lewo/.
Plan Walnego zebrania:
1. Przyjęcie nowych członków do stowarzyszenia,
2. Wybory nowego W-ce Prezesa Stowarzyszenia – w związku ze złożoną rezygnacją obecnego /Maria Kulas, której serdecznie dziękuję za dotychczasową współpracę i zaangażowanie 😉
3. Zmiana siedziby Stowarzyszenia – uchwałą dokumenty do KRS
4. Omówienie planu działań stowarzyszenia w obecnym i przyszłym roku.

ps. bardzo proszę wszystkich członków o przyniesienie ze sobą kserokopii postanowień sądowych o ustanowieniu rodziny zastępczej i w przypadku rodzin zawodowych umów o pełnieniu tej funkcji celem uzupełnienia dokumentów do obecnych projektów, danych statystycznych do stowarzyszenia i projektu planowanego od grudnia br.
Serdecznie zapraszam! – Magdalena Koczaj – Kizior Prezes SND