Stowarzyszenie Nowy Dom w Nagawczynie informuje, że firma MONIT, ul. Hallera 18a; 41- 709 Ruda Śląska  NIE JEST UPOWAŻNIONA DO organizowania zbiórki pieniężnej na materiały szkolne dla naszych dzieci. Firma ta dokonała nadużyć w tym zakresie nie przekazując nam produktów, na które sponsorzy wpłacali darowizny. Prosimy więc o niedokonywanie żadnych wpłat na konto w/w  firmy i poinformowanie nas w przypadku, gdy firma ta nadal powołuje się na naszą organizację w wyłudzaniu środków pieniężnych od firm i darczyńców indywidualnych.

Zarząd Stowarzyszenia Nowy Dom