logo-rops 20160923_152429 20160923_152633 20160923_152636 20160923_152645
Stowarzyszenie Nowy Dom w Nagawczynie, w ramach projektu pn.: „Silni i skuteczni – opiekunowie opiekunom”
dofinansowanego z budżetu Województwa Podkarpackiego z zakresu wspierania dziecka, rodziny i systemu pieczy zastępczej, w ramach Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014 – 2020, przeszkoliło 6 osób /pedagodzy, psycholog, terapeuci, neurolog/ szkoleniem Kwestionariusz Waszyngtoński Fundacja FASTRYGA , szkolenia zbliża nas wielkimi krokami do profesjonalnej diagnostyki neurorozwojowej dzieci umieszczanych w pieczy, z której będą mogły korzystać już niebawem zainteresowane rodziny z terenu podkarpacia.