Kolejne owocne 2 – dniowe szkolenie pt. Zrozumieć dziecko po traumie” zrealizowane w ramach projekt PoMOC dla rodzin za nami!
Dziękujemy prowadzącej – dr n. med Małgorzacie Kleckiej, uczestnikom oraz Staroście Dębickiemu za udostępnienie nam sali na szkolenie 
kolejne szkolenia już wkrótce!

Projekt pt. „PoMOC dla rodzin”, realizowany w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego – nr projektu: RPPK.08.04.00-18-0007/17

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES