W związku z licznymi informacjami o długim oczekiwaniu na szkolenia dla kandydatów w ośrodkach adopcyjnych wszystkich zainteresowanych – informujemy, że istnieje możliwość przeszkolenia w Dębicy /indywidualnie bądź grupowo/ – bądź na zlecenie wyjazdowo.
Oferujemy szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz dla kandydatów na dyrektora placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego pn. „Nowy Dom” sprawowania pieczy zastępczej pn. „Nowy Dom” – szkolenie trwa 60 godzin dydaktycznych i jest zatwierdzone decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 30.10.2013r., nr 19/2013/RZ
Program szkolenia obejmuje 60 godzin dydaktycznych zajęć warsztatowych przeplatanych mini wykładami i obejmuje następujące formy szkolenia (w tym 10 godzin praktycznych)
Spotkanie I – Wprowadzenie do tematyki rodzinnej pieczy zastępczej. Regulacje prawne w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – 10 godzin dydaktycznych
Spotkanie II – Więź a rozwój dziecka – 10 godzin
Spotkanie III – Straty i ich wpływ na funkcjonowanie emocjonalne dzieci w opiece – 10 godzin
Spotkanie IV – Uzależnienia i ich wpływ na dziecko i rodzinę – 10 godzin
Spotkanie V – Tożsamość dziecka. Twoja rodzina a piecza zastępcza – 10 godzin
Spotkanie 6 – Praktyka – 10 godzin

Terminy umawiane są „od ręki” – najbliższe rezerwacje marzec 2017

Największą wartością naszego szkolenia jest fakt, że przygotowane i prowadzone jest przez specjalistów – praktyków- osoby, które same są czynnymi rodzinami zastępczymi zawodowymi!
Zainteresowanych prosimy o kontakt: 509 181 369 mail: magdakoczaj@interia.pl