W związku z licznymi informacjami o długim oczekiwaniu na szkolenia dla kandydatów w ośrodkach adopcyjnych wszystkich zainteresowanych – informujemy, że istnieje możliwość przeszkolenia w Dębicy /indywidualnie i lub grupowo/ bądź  f formie wyjazdowej /przyjazd trenera  na wskazane miejsce//
Oferujemy szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz dla kandydatów na dyrektora placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego pn. „Nowy Dom” sprawowania pieczy zastępczej pn. „Nowy Dom” – szkolenie trwa 60 godzin dydaktycznych i jest zatwierdzone decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 30.10.2013r., nr 19/2013/RZ
Program szkolenia obejmuje 60 godzin dydaktycznych zajęć warsztatowych przeplatanych mini wykładami i obejmuje następujące formy szkolenia (w tym 10 godzin praktycznych)
Spotkanie I – Wprowadzenie do tematyki rodzinnej pieczy zastępczej. Regulacje prawne w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – 10 godzin dydaktycznych
Spotkanie II – Więź a rozwój dziecka – 10 godzin
Spotkanie III – Straty i ich wpływ na funkcjonowanie emocjonalne dzieci w opiece – 10 godzin
Spotkanie IV – Uzależnienia i ich wpływ na dziecko i rodzinę – 10 godzin
Spotkanie V – Tożsamość dziecka. Twoja rodzina a piecza zastępcza – 10 godzin
Spotkanie 6 – Praktyka – 10 godzin

 

Sposób prowadzenia trenerzy:

 

Szkolenie prowadzone jest przez doświadczonych i wykwalifikowanych trenerów, praktyków, którzy sami są zawodowymi opiekunami zastępczymi, czy też na co dzień zajmują się pracą  z rodzinami zastępczymi, adopcyjnymi, rodzinami biologicznymi i dziećmi przebywającymi w tych formach opieki /pedagodzy, psycholog/. Wiedza, podparta bieżącą praktyką w pracy  z dziećmi przebywającymi poza własną rodziną, czynią szkolenie:
SKUTECZNYM – wykorzystanie szerokiej gamy technik szkoleniowych (takich jak: prezentacja trenera, inscenizacja (odgrywanie ról), dyskusja moderowana, studium przypadku, praca w grupach i wiele innych).
INTERAKTYWNYM – Opierając się na doświadczeniu, bogatej praktyce zawodowej i życiowej, badaniach i najnowszych trendach w branży szkoleniowej, które wyraźnie wskazują na przewagę formy warsztatowej nad wykładową, stosujemy taką formę zajęć, która w maksymalnym stopniu angażują wszystkich uczestników.
CIEKAWYM – dbamy, aby prowadzone przez nas zajęcia były interesujące zarówno pod względem treści jak i formy.

 

Zainteresowanych prosimy o kontakt: 509 181 369 mail: magdakoczaj@interia.pl