W związku z licznymi informacjami o długim okresie oczekiwania na szkolenia dla kandydatów w ośrodkach adopcyjnych
informujemy, że nadal prowadzimy takie szkolenia wg naszego autorskiego programu pn. „Nowy Dom” – szkolenie jest zatwierdzone decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 30.10.2013r., nr 19/2013/RZ

Program szkolenia obejmuje 60 godzin dydaktycznych zajęć warsztatowych przeplatanych mini wykładami i obejmuje następujące formy szkolenia (w tym 10 godzin praktycznych)
1. Spotkanie I – Wprowadzenie do tematyki rodzinnej pieczy zastępczej. Regulacje prawne w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – 10 godzin dydaktycznych
2. Spotkanie II – Więź a rozwój dziecka – 10 godzin
3. Straty i ich wpływ na funkcjonowanie emocjonalne dzieci w opiece – 10 godzin
4. Spotkanie IV – Uzależnienia i ich wpływ na dziecko i rodzinę – 10 godzin
5. Spotkanie V – Tożsamość dziecka. Twoja rodzina a piecza zastępcza – 10 godzin
6. Spotkanie VI – Praktyka – 10 godzin

Cena szkolenia w zależności od sytuacji do uzgodnienia na priv.

Dodatkowo istnieje możliwość wydania opinii psychologicznej potwierdzającej posiadanie przez kandydata predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej