RUSZAMY Z REKRUTACJĄ NA ZAJĘCIA TUS – TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH
-tel. 509 181 369

Zajęcia grupowe skierowane są do dzieci mających trudności w kontaktach społecznych, a szczególnie, gdy zdiagnozowano u nich Zespół Aspergera, ADHD, autyzm wysoko funkcjonujący, FAS/FASD, RAD i spektrum tych zaburzeń (pozabezpieczne style przywiązania), zaburzenia zachowania, zaburzenia więzi, trudnościami z radzeniem sobie z emocjami. Jest też skuteczny dla dzieci nieśmiałych, wycofanych, reagujących lękiem, a także mających trudności z nawiązywaniem i utrzymywaniem relacji zarówno z rówieśnikami, jaki i dorosłymi, przestrzeganiem norm społecznych, adaptacją do nowych sytuacji.

W niewielkiej grupie, pod czujnym okiem trenerów, uczestnicy poznają i ćwiczą zasady panujące w grupie, w przedszkolu bądź w szkole, w domu i w społeczeństwie. Zajęcia mają na celu poprawę funkcjonowania w sytuacjach społecznych poprzez zmianę zachowań nieakceptowanych na pożądane i akceptowane społecznie.
Sesje treningowe będą prowadzone w sposób atrakcyjny dla dzieci z połączeniem dobrej zabawy z nauką niezbędnych w życiu każdego człowieka umiejętności.
Celem zajęć jest:
trening umiejętności społecznych
trening umiejętności komunikacyjnych
trening modyfikowania zachowań na bardziej aprobowane społecznie
umiejętność współpracy w grupie
metoda radzenia sobie z emocjami
praca nad przestrzeganiem zasad
metody radzenia sobie z emocjami
uczenie się rozpoznawania emocji i potrzeb
odreagowania napięć emocjonalnych
kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów
Ważnymi elementami tych zajęć będzie:
– integracja grupy i oswojenie się z nowymi osobami oraz koniecznością
wchodzenia we wzajemne interakcje,
– podawane precyzyjne instrukcje i modelowanie zachowań,
– ćwiczenia umożliwiające nabycie nowych umiejętności, utrwalenie ich i
doświadczenie nowej jakości przeżyć związanych z nabywaniem nowych
kompetencji,
– możliwość uzyskania informacji zwrotnej – w różnej formie, jako informacje od
trenera ale tez od innych uczestników treningu,
– przeniesienie – generalizacja ćwiczonych umiejętności poprzez wykonywane
zadania domowe.

Organizacja grupy:
– liczebność grupy treningowej: 4 do 6 (dzieci 4-6 lat)
6 do 8 osób (dzieci 7-9 lat)
6 do 8 osób (dzieci 10-12 lat)
– zajęcia odbywają się 1x w tygodniu 1,5 godz.
Grupa treningowa będzie grupą zamkniętą – po rozpoczęciu treningu nie mogą do niej dołączać nowi uczestnicy.
Przed rozpoczęciem zajęć niezbędna jest jednorazowa konsultacja z dzieckiem i rodzicami.
Dodatkowe informacje i zapisy – 509 181 369 Magdalena Koczaj – Kizior psycholog, pedagog, trener, terapeuta, mama biologiczna i zastępcza dla łącznie 5 – ciorga dzieci – 19 lat pracy z dziećmi i rodzinami)

Jeden cykl obejmuje min. 10 spotkań 90 minutowych. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu.

Koszt udziału w grupie: 60 zł /1 spotkanie/- płatne z góry za cały miesiąc (planowane są 4 spotkania w miesiącu) – dla dzieci z rodzinnych form pieczy zastępczej z terenu podkarpacia zniżki!!!!!!

Udział w grupie poprzedza wcześniejsza kwalifikacja (wywiad przeprowadzony z rodzicem/opiekunem)- koszt 70 zł /45 min/

SAMSUNG CAMERA PICTURES