Warsztaty wyjazdowe

dla młodzieży z rodzinnych form pieczy zastępczej w Bóbrce!

 

Termin: Wyjazd planowany jest w okresie  19 sierpnia do 29  sierpnia 2019r. /6 noclegów – 7 dni – zaczynamy obiadem w poniedziałek – zbiórka od godz. 12.00 do 13.30, a kończymy śniadaniem w niedzielę do godz. 12.00 opuszczamy pensjonat/.

Dla kogo?: warsztaty przeznaczone są dla 15 młodych ludzi w wieku od 15 lat, przebywających
w rodzinnych formach pieczy zastępczej na terenie woj. podkarpackiego (rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, rodziny adopcyjne).

Miejsce wyjazdu: Bórbrka (Pensjonat Venus – Bóbrka 75  38-623 Uherce Mineralne tel. +48 604 691 854)

Cena: 400 zł (słownie: czterysta  zł). Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu z Nowy Styl Group /całkowity koszt to  ok 1200 zł od 1 osoby/. UWAGA: cena nie zawiera kosztów dojazdu


Program  obozu:

Z doświadczeń realizatorów wynika, że gotowe scenariusze zajęć w przypadku tej grupy odbiorców się nie sprawdzają, ważniejsze jest rozumienie procesu grupowego, partnerstwo i podążanie za identyfikowanymi na każdym etapie potrzebami uczestników.

Program wyjazdu nie jest więc sztywną strukturą – stałe są spotkania społeczności, na których uczestnicy sami będą ustalać plan dnia, załatwiać sprawy organizacyjne, planować czas wolny, przygotowywać posiłki dla wszystkich, gospodarować pieniędzmi, rozwiązywać problemy i konflikty w grupie, itp.

Społeczność obozowa – codzienne spotkania  całej grupy i opiekunów, które są okazją do poznawania się i nawiązywania kontaktów pomiędzy wszystkimi uczestnikami – młodzieżą i dorosłymi. Tworzymy w ten sposób sytuacje edukacyjną, w której uczestnicy mogą mieć wpływ na to, co dzieje się na obozie. Sytuacja ta wymaga komunikowania się ze sobą i konkretyzowania oczekiwań oraz planów, a także brania odpowiedzialności za swoje wybory. W razie sytuacji trudnych i konfliktowych – uczy konstruktywnej konfrontacji zarówno z dorosłymi jak i rówieśnikami, jak i z konsekwencjami zachowań. Spotkanie bywa też okazją do zabaw integracyjnych.

Zajęcia dopołudniowe i popołudniowe oraz wieczorne to różnorodne propozycje kadry zaplanowane na bazie ich umiejętności, pasji i zamiłowań lub wynikające z zapotrzebowań uczestników oraz rozwijającego się procesu grupowego. Są to różnego rodzaju zajęcia twórcze, kulinarne, artystyczne oraz zabawy grupowe np. podchody, gry terenowe, zajęcia sportowe itd. W programie znajdują się również takie zajęcia obozowe jak ogniska, dyskoteki, wycieczki. W organizowaniu tych aktywności staramy się pobudzać inicjatywę uczestników i ich zainteresowanie otoczeniem – przyrodą i lokalnymi ciekawostkami, tak aby stawały się współtwórcami, a nie tylko biernymi odbiorcami  pomysłów dorosłych i pod tym kątem wybieramy tzw. atrakcję lokalną (Solina, tyrolki, rowerki wodne, drezyny itp.).

 

Zadzwoń i zarezerwuj miejsce już dziś!!! Tel. 509 181 369 mail: magdakoczaj@interia.pl

SAMSUNG CAMERA PICTURES