Dzięki otrzymanemu grantowi z Fundacji Ernst & Young w Warszawie, ruszamy z nowym projektem skoncentrowanym na promocji idei ruchu rodzicielstwa zastępczego – RODZIC NA ZASTĘPSTWO POSZUKIWANY!

W ramach projektu planujemy:

  • opracowanie programu promocji rodzicielstwa zastępczego na podkarpaciu, w który zaangażowani zostaną opiekunowie zastępczy zrzeszeni w naszym stowarzyszeniu i zaprzyjaźnionych opp w mediach lokalnych i na portalach społecznościowych wg tego planu przez cały trwania projektu i naszej „kampanii” na rzecz rodzicielstwa zastępczego

  • 08-09.06.2019r. Impreza promocyjno- integracyjna dla rodzin zrzeszonych w Stowarzyszeniu Nowy Dom i Podkarpackim Stowarzyszeniu Rodzicielstwa Zastępczego wielkie Serce; kandydatów na te rodziny oraz zaproszonych przedstawicieli władz samorządowych, pracowników ORPZ i OA, przedstawienie opracowanej strategii promocji członkom i zaproszonym gościom, celem pozyskania grona zaangażowanych osób;

  • Cykliczne spotkania otwarte z opiekunami zastępczymi obu stowarzyszeń pn. Porozmawiajmy o rodzicielstwie na zastępstwo organizowane w Stowarzyszeniu Nowy Dom i Wielkie Serce;

  • Kampania informacyjna na naszych portalach społecznościowych (FB) i stronie internetowej, nt. rodzicielstwa zastępczego i stronach partnerów zainteresowanych promocją;

  • Nabór na szkolenie dla kandydatów i przeprowadzenia takiego szkolenia wg naszego autorskiego programu Nowy Dom dla. min. 10 zrekrutowanych w ramach projektów osób – termin rekrutacji i przeprowadzenia 60 godzinnego szkolenia do maja 2020r. – REKRUTACJA RUSZA!

  • Szkolenie z zakresu Tworzenia Planów pomocy dziecku i rodziny dla opiekunów zastępczych, koordynatorów rodzinnych form pieczy – Fundacji Dziecku i Rodzina /24 godziny – usTaliliśmy już miejsce – Klimkówka k. Rymanowa i czas: 28 – 29 września 2019r.

Wszystkich zainteresowanych  udziałem w projekcie zachęcamy do kontaktu z nami – mailow magdakoczaj@interia.pl tel. 509 181 369