Szanowni Państwo!

W związku z brakiem działań i stagnacją w PROP  i powiatowej radzie organizacji pozarządowych, jaka udało nam się powołać w naszym powiecie, innymi niż zamierzone przeze mnie sposobami działania i brakiem perspektyw na zmiany i realny wpływ na sytuacje organizacji pozarządowych, tych organizacji złożyłam w listopadzie br. rezygnacje z dalszego przedstawicielstwa w prop.

Powołane organizacje w żaden realny sposób nie wpływają  na polepszenie sytuacji opp w powiecie czy regionie, przepływ informacji i komunikacja jest na fatalnym poziomie.

Dziękuję wszystkim, ktorzy na mnie glosowali. Postaram się nadal nie ustawać w działaniach na rzecz polepszenia sytuacji organizacji pozarządowych i budowania społeczeństwa obywatelskiego w naszym powiecie, jednak nie pod szyldem PROP Rzeszow.

Magdalena Koczaj – Kizior