Zapraszamy na darmowe dwudniowe szkolenie!

Temat szkolenia: Silni i skuteczni 
Termin szkolenia: 4 – 5 października 2018 /czwartek – piątek w godz.: dzień I od 10.00 do 16.00 dzień II od 9.00 do 15.00/
Czas trwania : 16 godzin dydaktycznych
Liczebność grupy – maksymalnie 20 osób 
Odbiorcy szkolenia : rodzice zastępczy niezawodowi i zawodowi, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka z terenu woj. Podkarpackiego, w szczególności zachęcamy do udziału w szkoleniu par opiekunów zastępczych 
Cel szkolenia: rozwój osobisty oraz rozwój umiejętności interpersonalnych, kluczowych w prowadzeniu i powodzeniu rodzinnej pieczy zastępczej i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
Tematyka szkolenia oscylować będzie wokół poniższych obszarów:

1. Rozwój osobisty i doskonalenie umiejętności interpersonalnych przy pomocy: Modelu Frustracja- Zaangażowanie.
2. Praca nad własnymi zasobami i ograniczeniami, przez ocenę poziomu frustracji/zaangażowania, dostosowanie środków rozwojowych do własnych możliwości i warunków środowiska.
3. Poznanie narzędzi tworzenia planów rozwojowych.
4. Praca nad wykorzystaniem potencjału związku w rodzinie zastępczej.
5. Praca nad wykorzystaniem potencjału jaki niesie rodzina (zastępcza).

Osoba prowadząca: Piotr Koczaj – psycholog, Brat Zakonny Albertyn

Miejsce: Dwór Ostoia w Klimówce k. Rymanowa, ul. Zdrojowa 1; Klimówka; 38 – 480 Rymanów (www.ostoia.pl).

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział w 16 godzinach dydaktycznych szkolenia. Uczestnicy mają zapewniony nieodpłatny pobyt z wyżywieniem /dwa obiady, kolację, śniadanie, nocleg w dwuosobowych pokojach hotelowych/. 
Szkolenie zrealizowane jest w ramach projektu pt.: „PoMOC dla rodzin” i skierowane jest dla osób prowadzących rodzinne formy pieczy zastępcze z terenu woj. Podkarpackiego.

Zapisy : tel. 509 181 369, mail: magdakoczaj@interia.pl zgłoszenia przyjmujemy do dnia 30 września 2018r.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

– pierwszeństwo mają rodziny zawodowe i RDD i rodziny członkowskie naszego Stowarzyszenia.