Stowarzyszenie Nowy Dom w Zawierzbiu dzięki dofinansowaniu TVP w ramach Akcji Reklama Dzieciom oraz Nowy Styl Group, zorganiowało w dniach 2 – 8 lipca 2018r. 7 dniowy wyjazd terapeutyczno – integracyjny dla 20 wychowanków przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej (rodziny zastępcze, adopcyjne, rodzinne domy dziecka). Dzieci zakwalifikowane na warsztaty to dzieci orzeczeniami o niepełnosprawności i/lub pozostające  w leczeniu psychologiczno – pedagogiczno – psychiatrycznym. Wszystkie dzieci umieszczane w tych formach pieczy borykają się bowiem z wieloma problemami, m.in. brakiem akceptacji przez środowisko, niezrozumieniem, odrzuceniem. Są leczone przez różnych specjalistów ze względu na swoje zaburzenia zarówno zdrowotne, jak i emocjonalne czy psychiczne. Bardzo dużo dzieci trafiających do rodzin zastępczych pochodzi z rodzin patologicznych – alkoholowych, gdzie późniejszym efektem są objawy FAS (Fetal Alkohol Syndrome /Płodowy Zespół Alkoholowy). Podstawowa trudność u dzieci przyjętych to nawiązanie więzi – wiele z nich ma poważne zaburzenia w tym zakresie, które utrudnia im nawiązanie bliskich relacji (RAD)  – stąd nazwa warsztatów – FAScynujace i Radosne warsztaty – w związku z tym że koncentrować się będą na pracy terapeutycznej w tych dwóch głównych obszarach.

Głównym celem projektu „RADosne i FAScynujące warsztaty” była terapia psychologiczna  grupowa z wychowankami rodzinnych form pieczy w szczególności z zakresu płodowego zespołu alkoholowego i zaburzeń w sferze przywiązania. Warsztaty prowadzili 2 psycholodzy i pedagog.

zapraszamy na fotorelację! wiele się działo!

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES