Przypominamy, że cały czas istnieje możliwość uzyskania odpłatnie wsparcia i pomocy w ramach naszego Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny. Swoimi działaniami obejmujemy nie tylko rodziny zastępcze, czy adopcyjne. z naszego wsparcia może skorzystać każda osoba w kryzysie.
Oferujemy Państwu:
– diagnozę neurorozwojową, psychologiczno – pedagogiczna, osobowości, relacji rodzinnych,
– pomoc psychologiczną, pedagogiczną,
– diagnozę i terapie logopedyczną/neurologopedyczną
– konsultacje z neurologiem dziecięcym
– szkolenia specjalistyczne dla dorosłych, dzieci i młodzieży.

Specjalizujemy się w problemach wychowawczych, agresji, problemach w relacjach rodzinnych, problemach szkolnych, konfliktach rodzinnych z udziałem dzieci, wspieraniem członków rodziny przy rozwodach, wspieraniem rodziców biologicznych dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej, zaburzeniach neurorozwojowych u dzieci i nastolatków,itp.

Na terenie powiatu dębickiego istnieje możliwość przyjazdu naszego specjalisty do miejsca zamieszkania/ pedagog, psycholog, logopeda/!

adres: Zawierzbie 36, gm. Żyraków
umów wizytę – rejestracja: 509 181 369 mail: magdakoczaj@interia.pl