Zadania, które zostały już zrealizowane:

1.     szkolenie online dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej pn. „Nowy Dom”(11-12.09.2021 r., 25-26.09.2021 r., 08-09.10.2021 r.)- szkolenie zostało ukończone przez 20 osób,

2.     szkolenie on-line dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz dla kandydatów na dyrektora placówki opiekuńczo- wychowawczej typu rodzinnego pn. „Zawodowy Nowy Dom”(05-07.11.2021 r.)- szkolenie zostało ukończone przez 18 osób,

3.     szkolenie on-line pn. „Praca z dzieckiem z FAS i ze spektrum FAS” dla opiekunów zastępczych i rodziców adopcyjnych(22-23.10.2021 r.)- szkolenie zostało ukończone przez 28 osób.

Zadania, w trakcie realizacji:

1.     Poradnictwo specjalistyczne( 01.09.-31.12.2021 r.) – obecnie kompleksową opieką specjalistyczną objętych jest 16 osób.

Do wszystkich zadań realizowanych w ramach projektu „POMOC dla pieczy” zgłosiło się bardzo dużo chętnych, niestety ze względu na ograniczoną liczbę miejsc nie mogliśmy wszystkim zainteresowanym zapewnić bezpłatnego dostępu do szkoleń i wsparcia specjalistycznego.