Stowarzyszenie Nowy Dom wspiera rodziny zastępcze i dzieci znajdujące się pod ich opieką już od 2008 roku. Jako pierwsi na Podkarpaciu od 2015 roku prowadzimy innowacyjny Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny.

Podstawą naszych działań jest rzetelna diagnoza rodzin zastępczych i ich potrzeb.

Organizujemy różnorodne formy obchodów Dni Rodzicielstwa Zastępczego, spotkania integracyjne i okolicznościowe (wycieczki, mikołajki etc.), organizujemy wsparcie rzeczowe i żywnościowe, organizujemy podstawowe, rozszerzone i specjalistyczne szkolenia dla rodzin zastępczych, współpracujemy z najlepszymi specjalistami( psycholog, neurolog, psychiatra etc.), dzięki czemu rodziny zastępcze i dzieci, które są pod ich opieką mogą liczyć na stosowne wsparcie, organizujemy wypoczynek zimowy i letni o charakterze terapeutycznym dla dzieci.

W naszym Ośrodku Wsparcia Dziecka i Rodziny:

dokonujemy diagnozy i wydajemy opinię z zaleceniami, na wniosek rodziców/opiekunów tworzymy indywidualne programy terapeutyczne, dzieci, które pracują programem terapeutycznym są pod stałą opieką terapeuty,

Zapewniamy konsultacje z psychiatrą dzieci i młodzieży oraz neurologiem dziecięcym. Współpracujemy z lekarzami wszelkich dyscyplin z Krakowskich klinik; prowadzimy konsultacje i poradnictwo dla rodziców dzieci z FAS/FASD oraz RAD by mogli lepiej rozumieć co dzieje się z ich dziećmi i wiedzieli jak je wspierać, wspieramy rodziców/opiekunów w grupach wsparcia i grupach edukacyjno-wspierających, prowadzimy szkolenia dla młodzieży i różnych grup zawodowych (pracowników socjalnych, nauczycieli, pedagogów, psychologów, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, pracowników schronisk dla kobiet i rodzin).

W związku z ogromnym zapotrzebowaniem rodzin na wsparcie płynące z naszego Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny stoimy przed koniecznością rozbudowy ośrodka o dodatkowy budynek z bali z 80 metrową salką pod szkolenia warsztatowe, terapie grupową i zajęcia grupowe oraz własną bazę noclegową na organizację wypoczynku połączonego z terapia w okresie wakacji i ferii, a także zakupem jurty indiańskiej.

Wierzymy, że nie tylko nam zależy na tym, „aby dzieci miały dom” oraz zapewnione właściwe specjalistyczne wsparcie niezbędne dla dalszego rozwoju, który został zachwiany przez traumatyczne przeżycia oraz liczne niepełnosprawności.

Prosimy o wsparcie naszego przedsięwzięcia darowiznami finansowymi lub rzeczowymi:

– przydadzą się materiały budowlano – adaptacyjne (farby, panele, meble, krzesła do wyposażenia salki szkoleniowej, kuchni, łazienki, kominek, materace, itp.)

– oraz zakup mongolskiej jurty do nocowania, zabaw i zajęć w okresie wakacyjnym dla dorosłych, młodzieży i dzieci.

Wpłat można dokonywać na konto SND:

54 8642 1139 2013 3914 7705 0001

z dopiskiem rozbudowa Ośrodka POMOC