Stowarzyszenie Nowy Dom w Nagawczynie poszukuje osób zainteresowanych udzielaniem korepetycji z języka angielskiego i matematyki dzieciom z rodzin zastępczych. Korepetycje będą udzielane w ramach projektu pn. „NAUKA ŁATWA SZTUKA” – wyrównywanie szans edukacyjno – społecznych wychowanków rodzinnych form pieczy zastępczej. Na realizację w/w projektu, decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej otrzymaliśmy dotację z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w roku 2015.

Czas realizacji:  rok szkolny 2015/2016 /10 m-cy wrzesień  2015r. –   czerwiec 2016r./

Miejsce: rodziny zastępcze z terenu powiatu dębickiego /w miejscu zamieszkania rodzin/

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie na min. 30 – 40 godz. w m-cu, czas pracy ustalany
z rodzinami zastępczymi, u których udzielane będą korepetycje.

Wysokość wynagrodzenia:  50 zł brutto za godzinę

Wymagania:

– uprawnienia do nauki j. angielskiego  oraz matematyki na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum
i średniej, potwierdzone odpowiednimi dokumentami;

– umiejętność pracy z dziećmi;

– zaangażowanie;

– komunikatywność, otwartość, elastyczność.

Osoby zainteresowane proszę o niezwłoczny kontakt z koordynatorem projektu i przesłanie listu motywacyjnego, CV i dokumentów potwierdzających wykształcenie kierunkowe oraz dotychczasowe doświadczenie na adres mailowy: magdakoczaj@interia.pl tel. 509 181 369. Dokumenty przyjmowane będą do 31.08.2015r.