Zrealizowanego od lutego do listopada 2020r.

Dzięki dofinansowaniu z Narodowego Instytutu wolności w ramach PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH – KONKURS FIO 2020 – Priorytet 2 Aktywne społeczeństwo

W projekcie udział wzięło łącznie aż  112 osób:

  • dzieci i młodzież umieszczona w  pieczy zastępczej (rodzinnej i instytucjonalnej) w wieku od 3 do 25 lat  – w ramach przygotowanych działań wzięło udział aż 64 dzieci i młodzieży z tych form pieczy!
  • opiekunowie zastępczy/wychowawcy w/w grupy dzieci –
  • osoby, które zawodowo na codzień zajmują się wspieraniem rodzinnych form pieczy zastępczej: koordynatorzy rodzin, psycholodzy, pedagodzy, pracownicy socjalni, asystenci rodzinni, itp.

Opis zrealizowanych działań:

  1. TUS – y dla dzieci z rodzinnych i instytucjonalnych form pieczy – treningi umiejętności społecznych dla 2 grup wiekowych – 3- 6 lat, 7 do 13 lat. Zajęcia grupowe skierowane są do dzieci mających trudności w kontaktach społecznych, a szczególnie, gdy zdiagnozowano u nich Zespół Aspergera, ADHD, autyzm wysokofunkcjonujący, FAS/FASD, RAD i spektrum tych zaburzeń, zaburzenia zachowania, więzi, trudnościami z radzeniem sobie z emocjami. Jest też skuteczny dla dzieci nieśmiałych, wycofanych, reagujących lękiem, a także mających trudności z nawiązywaniem i utrzymywaniem relacji zarówno z rówieśnikami, jaki i dorosłymi, przestrzeganiem norm społecznych, adaptacją do nowych sytuacji. Zajęcia mają na celu poprawę funkcjonowania w sytuacjach społecznych poprzez zmianę zachowań nieakceptowanych na pożądane i akceptowane społecznie. Sesje treningowe będą prowadzone w sposób atrakcyjny dla dzieci z połączeniem dobrej zabawy z nauką. Celem zajęć był: trening umiejętności społecznych trening umiejętności komunikacyjnych trening modyfikowania zachowań na bardziej aprobowane społecznie umiejętność współpracy w grupie praca nad przestrzeganiem zasad metody radzenia sobie z emocjami uczenie się rozpoznawania emocji i potrzeb odreagowania napięć emocjonalnych kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów Grupa docelowa to dzieci i młodzież z rodzinnych form pieczy w wieku od 3 do 13 lat  – utworzyliśmy grupy w czterech różnych miejscach – w naszej siedzibie na Zawierzbiu, w Domu Dziecka w Kołaczycach, w Strzyżowie i Tarnobrzegu. – łącznie w tych zajęciach wzięło udział aż 41 dzieci!!!!
  2. PÓŁKOLONIA WAKACYJNA – 2 tygodniowe półkolonie z elementami TUS, terapii ręki, arteterapii, bajkoterapii itp. – w formie 2 tygodni 6 godzinnych zajęć w okresie wakacji (2 x po 5 dni – bez sobót i niedziel) Grupa docelowa dzieci z pieczy zastępczej w wieku 3 do 6 lat  i od 7 do 17 lat (sierpień 2020) – w której wzięło udział 14 dzieci
  • WARSZTATY WYJAZDOWE W BIESZCZADACH!!! – 10 dniowe warsztaty podnoszące kompetencje psychospołeczne naszych uczestników będą miały formę wyjazdową łącząc wypoczynek z edukacją dla 20 dzieci w wieku 7 – 13 lat z 30 godzinnym programem psychoprofilaktycznym prowadzonym przez psychologa/pedagoga  (termin – 29.06.-08.07.2020r. Polańczyk) – 20 dzieci
  • WARSZTATY WYJAZDOWE DLA MŁODZIEŻY NA ROZTOCZE! 10 dniowe warsztaty wyjazdowe dla młodzieży w wieku od 13 do 18 lat z 40 godzinnym programem psychoprofilaktycznym prowadzonym przez psychologów wg naszego autorskiego programu „Start w dorosłość” – Roztocze w dniach 20-29 lipca 2020r.  – 20 młodych ludzi
  • Szkolenie dla opiekunów zastępczych, kadr organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej, psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, terapeutów, asystentów rodzinnych, wychowawców, pracowników OA. Będzie obejmowało m.in. tematykę z zakresu roli poszczególnych osób w tworzeniu skutecznych planów pomocy dziecku, zasad i narzędzi planowania, wspólnego partnerskiego budowania skutecznych planów pomocy dziecku w pieczy, zwiększenia udziału opiekunów zastępczych w tworzeniu profesjonalnego systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej – wg opracowanego w ramach projektu  autorskiego programu „Dobry start = Bezpieczne lądowanie”. Zorganizowano trzy takie szkolenia, w których udział wzięło łącznie  – 48 osób w tym 12 pracowników instytucji – ORPZ i POW oraz 6 rodzinnych domów dziecka, 25 opieknów zastępczych nzawodowych i 5 opiekunów niezawodowych),
  • grupa wsparcia dla usamodzielnianych wychowanków z rodzinnych form pieczy zastępczej, w trakcie której młodzi ludzie mogli opracowywać własne programy usamodzielnienia, omawiać tematy, które są dla nich ważne, udzielać sobie nawzajem wsparcia, zapraszać na spotkania osoby, które są dla nich inspirujące i ważne, szukać rozwiązań swoich problemów. Członkom tej grupy sfinansowano dodatkowe atrakcje w postaci karnetów na basen i aqapark –  18 osób
  • opracowano autorskiegi programu pn. Dobry start = bezpieczne lądowanie nt. tworzenia skutecznych planów pomocy dziecku w pieczy zastępczej- pracowano autorskie narzędzie nt. tworzenia skutecznych Planów pomocy dzieckiom zawierające: program szkoleń dla opiekunów/wychowawców, kadry zawodowow wspierajace te formy pieczy i wychowanków, materiały szkoleniowe dla prowadzących i uczestników, wytyczne do pracy dla koordynatorów i asystentów rodzinnych.

Za tak liczne udział w przygotowanych formach wsparcia, zaangażowanie i aktywne uczestnictwo zwłaszcza w dobie pandemii serdecznie dziękujemy!!!!