Stowarzyszenie Nowy Dom w Nagawczynie informuje, że w okresie od dnia 01.08.2015r.  do 31.12.2015r. zrealizowaliśmy pierwszy rok działań projektowych pn. „NAUKA ŁATWA SZTUKA” – wyrównywanie szans edukacyjno – społecznych wychowanków rodzinnych form pieczy zastępczej. Na realizację w/w projektu, decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej otrzymaliśmy dotację z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

W ramach projektu w 2015r. zrealizowaliśmy m.in.:

  1. SAMSUNG CAMERA PICTURESSAMSUNG CAMERA PICTURESDSC_2908FIO_MPiPS_logo1SAMSUNG CAMERA PICTURESKorepetycje z j. angielskiego i matematyki /w okresie IX – XII.2015r./ w wymiarze 4 godzin w m-cu na 1 wychowanka, z których skorzystało łącznie: 40 wychowanków rodzinnych form pieczy zastępczej w wieku od 7 do 25 lat. Łącznie nasi korepetytorzy udzielili dzieciom 640 godzin indywidualnych  korepetycji w miejscu ich zamieszkania!
  2. Szkolenie dla opiekunów zastępczych i wolontariuszy  TZA treningiem zastępowania agresji – 10 osób / w tym 8 opiekunów zastępczych i  2 wolontariuszy Stowarzyszenia/, 35  godz. szkolenie zostanie przeprowadzone w okresie listopad  – grudzień 2015r..
  3. Szkolenie warsztatowe dla usamodzielnianych wychowanków „Start
    w dorosłość’’
    – 20 godzinne szkolenie obejmowało zagadnienia z zakresu edukacji prawnej i praktycznej, dotyczącej m.in. zasad usamodzielniania wychowanków z rodzin zastępczych oraz możliwości uzyskania wsparcia i pomocy. Szkolenie zostało przeprowadzone w okresie  X – XI.2015r. – uczestniczyło w nim 15 wychowanków
  4. Grupa wsparcia dla usamodzielnianych wychowanków w trakcie której młodzi ludzie mogą wykorzystać uzyskane na szkoleniu informacje, opracowywać własne programy usamodzielnienia, omawiać tematy, które są dla nich ważne, udzielać sobie nawzajem wsparcia, zapraszać na spotkania osoby, które są dla nich inspirujące
    i ważne, szukać rozwiązań swoich problemów. Jakość, forma i charakter tej grupy zależy od inwencji samych młodych ludzi, którzy o tym decydują. Dodatkowo uczestnicy grupy wsparcia otrzymali karnety na basen i lodowisko oraz bilety do kina. /liczba osób/ –  11

Łączna wartość projektu w 2015r. to: 52.805 zł.

Partnerami projektu są Starostwo Powiatowe i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy.

Wszystkim uczestnikom, partnerom, wolontariuszom i pracownikom projektu serdecznie dziękujemy!!!!

W 2016r.  realizujemy kolejne działania projektowe, o których będziemy informować już wkrótce 😉

Koordynator  projektu

Magdalena Koczaj – Kizior