UWAGA:

szukamy osób chętnych na 4 miesięczny płatny staż lub szkolenie zawodowe, wymagania:
1. wiek od 18 do 29 lat
2. ukończona szkoła specjalna lub
3. pobyt w pieczy zastępczej (dom dziecka, MOS/MOW, rodzina zastępcza, zakład poprawczy) lub
4. praca w Zakładzie pracy chronionej lub
5. pobyt w Zakładzie Karnym lub areszcie śledczym lub
6. pobyt w domu samotnej matki
7. zamieszkiwanie na terenie woj. podkarpackiego, śląskiego i dolnośląskiego

osoby zainteresowane prosimy o kontakt: 509 181 369