Bardzo owocne i przydatne szkolenie nt. Planów pomocy dziecku realizowanych w rodzinnych i instytucjonalnych formach pieczy zastępzcej za nami!
dziękuje bardzo prowadzącym – Tomaszowi i Agnieszce Polkowskim, którzy pokonali do nas aż 900 km!

mkk