Trwa nabór na bezpłatne szkolenie organizowane i finansowane w ramach projektu pt.: „PoMOC dla rodzin” i jest pierwszym szkoleniem z cyklu 10 szkoleń przygotowanych dla opiekunów zastępczych z terenu woj. Podkarpackiego,

Temat szkolenia: „Jak postępować z dziećmi z zaburzeniem przywiązania w rodzinach adopcyjnych i zastępczych. (Praca z dziećmi w oparciu o więź)”.

Termin szkolenia: 26-27.04.2018 /czwartek – piątek w godz. dzień I od 11.00 do 18.30 dzień II od 8.00 do 15.30/

Miejsce szkolenia: sala sesyjna w Starostwie Powiatowym w Dębicy ul. Parkowa 28; 39 – 200 Dębica – IV piętro

Odbiorcy szkolenia : rodzice zastępczy niezawodowi i zawodowi, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka z terenu woj. Podkarpackiego, którzy pracują z dziećmi odrzuconymi , z zaburzoną więzią.

Cel szkolenia :
Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników wiedzy na temat znaczenia więzi między dzieckiem a osobą dorosłą i jej wpływu na jakość i sposób jego funkcjonowania. Ponadto uczestnicy wzbogacą swoją wiedzę jak zaburzenie przywiązania wpływa na funkcjonowanie dziecka. Uczestnicy również w praktyczny sposób będą mogli zapoznać się ze sposobami postępowania z dzieckiem z zaburzoną więzią, które często czuje się nierozumiane i odrzucane przez dorosłych. Ponadto uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób można budować więź z dziećmi, które trafiają do rodzin adopcyjnych często po traumatycznych przeżyciach, które nie miały możliwości nawiązania więzi z żadną osobą dorosła.

prowadzący – Dariusz Wasiński – Poradnia Poza Schematami Warszawa
szczegóły w załączniku!

ilość miejsc ograniczona – zapisy pod tel. 509 181 369 lu mailowo magdakoczaj@interia.pl