Stowarzyszenie Nowy Dom w Nagawczynie na rzecz rodzicielstwa zastępczego informuje, iż w bieżącym roku realizujemy Program „Marzenia do spełnienia” dofinansowany przez Telewizję Polską S.A w ramach konkursu „Reklama Dzieciom”.
W ramach programu zorganizowaliśmy i sfinansowaliśmy 7 – dniowy obóz letni na Maurach łączący elementy terapii, edukacji i wypoczynku.
Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu w wysokości 15.000 zł – 20 wychowanków z rodzin zastępczych w wieku od 7 do 17 lat wzięło udział w obozie wypoczynkowym z elementami żeglarstwa i socjoterapii. Na miejsce obozu wybrano Ośrodek Żeglarski „Promyk” w Siemianach w powiecie iławskim w województwie warmińsko – mazurskim. Ośrodek zlokalizowany jest na terenie Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego, nad najpopularniejszym jeziorem w Polsce Jeziorak. Podczas wypoczynku, dzieci i młodzież biorące udział w projekcie miały możliwość zapoznania się z elementami żeglarstwa, poprzez aktywne uczestnictwo w zajęciach na sprzęcie żeglarskim /żaglówki, kajaki, rowery wodne/, podjąć lub doskonalić naukę pływania. Dodatkowym celem obozu jest podnoszenie umiejętności właściwych zachowań w grupie, dowartościowanie uczestnika, odreagowanie sytuacji rodzinnych, szkolnych lub środowiskowych. Uczestnicy w takcie pobytu dzięki otrzymanej dotacji zwiedzili także Malbork, Gdańsk i Sopot. W trakcie dojazdu i pobytu dzieci były pod opieką dwóch opiekunów /Magdaleny Koczaj – Kizior i Piotra Koczaj – student psychologii, brat zakonny Albertyn/. Uczestnicy nie ponosili żadnych kosztów wyjazdu.
Za otrzymaną dotację z Telewizji Polskiej dziękujemy!!!!!

Zdjęcia tutaj.