Z przyjemnością informuję, iż w październiku ubiegłego roku w demokratycznych wyborach zostałam wybrana przez przedstawicieli organizacji pozarządowych z powiatu dębickiego do Podkarpackiej Rady Organizacji Pozarządowych. Drugim delegatem naszego powiatu do rady jest Paweł Werbowy z DKB.  Rada ta, jest ciałem społecznym, mającym swój statut, uwarunkowania i konkretne cele – działa już III kadencję i w swojej dotychczasowej działalności, zrobiła wiele na rzecz środowiska, jakim są organizacje pozarządowe.poniżej treść listu skierowanego przez nas do przedstawicieli władz powiatowych i mediów lokalnych.

„W dniu 30 stycznia 2013 roku, odbyło się pierwsze posiedzenie Rady – spotkanie inaugurujące, w którym wzięliśmy udział. Zostaliśmy zapoznani z możliwościami, jakie niesie za sobą uczestnictwo w pracach tego gremium, a także przekazano nam plan działań na najbliższy rok.

Mając na względzie fakt, że otrzymaliśmy mandat zaufania przez przedstawicieli organizacji pozarządowych z powiatu dębickiego, pragniemy działać na rzecz rozwoju tego środowiska
w wielu płaszczyznach. Nasze działania chcielibyśmy skierować także pośrednio do pozostałych sektorów, w tym do Jednostek Samorządu Terytorialnego, tak aby komplementarnie uzupełniać to, co wspólnie tworzy, rozwija i umacnia, prawidłowo funkcjonująca demokrację.

Pragniemy zatem, wyrazić wolę do podjęcia współpracy – pozostajemy do Państwa dyspozycji w każdym obszarze, który jest spójny z założeniami istnienia i funkcjonowania Podkarpackiej Rady Organizacji Pozarządowych, gdyż jako osoby działające już od wielu lat w III sektorze, dostrzegamy wiele aspektów, które mogą przynieść wymierne korzyści dla naszego regionu – i m.in. tym chcielibyśmy się z Państwem podzielić.

Swoją współpracę z Radą, traktujemy jako misję – chcemy pełnić swego rodzaju rolę łączników pomiędzy naszym regionem, a województwem. W swojej pracy pragniemy być jak najbardziej transparentni i przejrzyści, a także zamierzamy dotrzeć z informacją o jej realizacji do jak największej liczby zainteresowanych – dlatego też o naszej działalności będziemy chcieli informować społeczność, partnerów i przede wszystkim środowisko organizacji pozarządowych za pomocą mediów, spotkań bezpośrednich i wszystkich możliwych kanałów informacyjno-promocyjnych.

Na koniec, pragniemy Państwa zapewnić, że angażując się w społeczną współpracę
z Podkarpacką Radą Organizacji Pozarządowych, nie mamy żadnych ukrytych celów,
a jedynie wolę rozwoju tego sektora na obszarze naszego regionu. Potencjał, jaki jest i jaki jeszcze można „wydobyć” z tego środowiska to ogromna wartość kapitału ludzkiego
i społecznego – wierzymy, że warto w ten kapitał inwestować, gdyż dziś zasiane ziarno, może w przyszłości przynieść obfite plony, dla naszych dzieci, dla kolejnych pokoleń.”

Z wyrazami szacunku:

Magdalena Koczaj – Kizior

W załączeniu treść listu skierowanego do przedstawicieli władz powiatowych i mediów lokalnych.

list-pobierz