Zapraszamy na 10 dniowe warsztaty letnie dla dzieci z rodzinnych form pieczy zastępczej  na Roztoczu  

Termin: Wyjazd planowany jest w okresie 20 do 29  lipca 2019r. /9 noclegów – 10 dni – zaczynamy obiadem w poniedziałek – zbiórka od godz. 12.00 do 13.30, a kończymy śniadaniem w niedzielę o godz. 9 – dzieci należy odebrać z pensjonatu do godz. 12.00/.

Dla kogo: warsztaty przeznaczone są dla 20 dzieci w wieku  7 – 15 lat, przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej (rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, rodziny adopcyjne).

Miejsce wyjazdu: Ośrodek Roztoczanka, ul. Tomaszowska 23; 22 – 672 Susiec tel 605 924 859  http://roztoczanka.com.pl/   Cena: 820  zł (słownie: osiemset dwadzieścia zł). Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu z  Nowy Styl Group /całkowity koszt to  ok 2000 zł od 1 dziecka/. UWAGA: cena nie zawiera kosztów dojazdu!   W programie wyjazdu:

  • codzienne zajęcia warsztatowe z Treningu Umiejętności Społecznych  oraz Treningu Zastępowania Agresji prowadzone przez psychologów, (skoncentrowanych na  na rozwoju emocjonalnym, rozwoju empatii, poprawie umiejętności kontaktów interpersonalnych i współdziałania, konstruktywnego radzenia sobie z agresją  i przemocą), program profilaktyczno –rozwojowy koncentrować się będzie na integracji, zdrowym stylu życia, rozwoju tożsamości i osobowości oraz tolerancji.
  • TECHNIKI LINOWE – waszą odwagę i sprawność poddamy próbie podczas zjazdów na linach, wejściu na ścianę wspinaczkową oraz wchodzeniach na tzw. „małpach”,
  • Przejażdżki na rowerkach wodnych na miejscowym zalewie,
  • Spływy kajakowe,
  • zajęcia na boisku, placu zabaw w Ośrodku,
  • codzienne zajęcia na basenie przy Ośrodku,
  • ognisko i pieczenie kiełbasy w chacie grilowej
  • karaoke, dyskoteki,
  • zabawy i konkursy kolonijne  z nagrodami,
  • piesze wycieczki po okolicy – w wolnym czasie organizować będziemy wyprawy po malowniczych szlakach. Poznamy historie oraz najciekawsze miejsca regionu.SAMSUNG CAMERA PICTURES

Zapisy i informacje – tel. 509 181 369 mail: magdakoczaj@interia.pl do wyczerpania miejsc!

SAMSUNG CAMERA PICTURES