Zapraszamy na nieodpłatne szkolenie:

pt: Problematyczne zachowania seksualne dzieci

objętych rodzinną opieką zastępczą. Diagnoza i terapia. 

Termin szkolenia: 25 -26.02.2019r. /poniedziałek – wtorek w godz. 8.30 do 13.30/

Czas trwania: 12 godzin dydaktycznych

Liczebność grupy – maksymalnie 25 osób

Miejsce szkolenia: sala sesyjna w Starostwie Powiatowym w Dębicy ul. Parkowa 28; 39 – 200 Dębica – IV piętro

Odbiorcy szkolenia : rodzice zastępczy niezawodowi i zawodowi, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka z terenu woj. Podkarpackiego.

Program szkolenia:

  • Kiedy i jakie zachowania seksualne mogą być źródłem niepokoju. 
  • Wpływ wykorzystania seksualnego  na rozwój dziecka. Objawy traumy na tle seksualnym. 
  • Jak konstruktywnie udzielić pomocy dziecku, które doświadczyło krzywdy na tle seksualnym.
  • Koszty emocjonalne wynikające z pomagania dziecku skrzywdzonemu. Skąd czerpać siłę.

Szkolenie poprowadzi:

Joanna Garlak, psycholog i trener z wieloletnim stażem w pracy z dziećmi i młodzieżą, rodzinami biologicznymi i zastępczymi. Prowadzi psychoterapię indywidualną i rodzinną oraz warsztaty wspierające rodzinę w jej funkcjach opiekuńczo – wychowawczych. Konsultuje pracę placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz wspierających rodzicielstwo zastępcze. Prywatnie żona i matka.

ZAPISY: mailowo: magdakoczaj@interia.pl i/lub telefonicznie/sms: 509 181 369 i 662 140 706

szkolenie sfinansowane jest  z Projektu pt. „PoMOC dla rodzin”, realizowany w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego – nr projektu: RPPK.08.04.00-18-0007/17