Tworzenie  planów pomocy dziecku w pieczy zastępczej – ok. 8 godzin dydaktycznych

Szkolenie adresowane jest kadr organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej (koordynatorów, psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, terapeutów,  asystentów rodzinnych) oraz opiekunów zastępczych niezawodowych i zawodowych

Cel szkolenia: Zwiększenie kompetencji członków zespołu rodzinnej pieczy zastępczej w zakresie tworzenia planów pomocy dziecku w pieczy.

Szkolenie odbędzie się w dniu 20 maja 2020r. w godzinach 9.00 – 14.30 na platformie clickmeetng (szkolenie interaktywne z możliwością zadawania pytań)

Prowadzący- mgr Magdalena Koczaj – Kizior psycholog; pedagog (13 lat pracy w PCPR; 14 lat kurator społeczny sądowy; rodzic zastępczy zawodowy specjalistyczny; szkoleniowiec od 10 lat)

Cena 200 zł brutto  – do trzech dni roboczych od dokonania zgłoszenia na konto:Stowarzyszenie Nowy Dom Nr rachunku: 54 8642 1139 2013 3914 7705 0001 

W tytule płatności podać: Plany pomocy dziecku 20.05.2020r.

Po dokonaniu płatności prośba o skan lub zdjęcie mail: @interia.pl  lub telefon 509 181 369 wówczas prześlemy link ze szkoleniem i hasło

zapisy: mail: magdakoczaj@interia.pl (w cenie zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu; wystawiamy fakturę VAT)

harmonogram:

Zasady tworzenia planu pracy z rodziną;  plan pomocy, jako narzędzie współpracy rodzin, dzieci i specjalistów reprezentujących instytucje, narzędziem stosowanym do uzyskania konkretnego celu. Synchronizowanie celów i zadań planów pomocy dziecku z planem pracy z rodziną; określanie obszarów zmian w rodzinie, projektowanie etapów pracy;  Prowadzenie dokumentacji; 2 godz.
Konieczność współpracy w tworzeniu Planów Pomocy Dziecku i Rodzinie  –  kluczem skuteczności Planów Pomocy  jest współpraca wszystkich członków zespołu; ich rola i zadania w tworzeniu planu spróbujemy wprowadzić teorię w praktykę, ćwicząc w grupie tworzenie planów pracy i współdziałanie. Wykonanie analiz przypadków; ćwiczenia w kontekście podejścia skupionego na rozwiązaniach.   2,5 godz.
Zwiększenie praktycznej wiedzy na temat ujmowania w planie pomocy dziecku niektórych złożonych kategorii potrzeb, takich jak potrzeby emocjonalne oraz umiejętność radzenia sobie ze stratą; 2 godz.