NABÓR NA SZKOLENIE ONE – LINE Jak postępować z dziećmi z zaburzeniem przywiązania w rodzinach adopcyjnych i zastępczych. (Praca z dziećmi w oparciu o więź) – termin: 16 – 17 października 2020r. od. godz. 16.00 -2 dni szkoleniowepracujemy na platformie Clickmeeting – kazdy uzcestnik ma włączoną kamerkę i mikrofon i moze zadawac pytanai w trakcie skzolenia – link do szkolenia wysylam po uzbieraniu się grupy i oplaceniu skzolenia Cena 200 zł brutto od osoby musi zebrać się grupa min. 8 osób zapisy: mail: magdakoczaj@interia.plDla kogo?rodziny zastępcze niezawodowe, zawodowe, rodzinne domy dziecka, rodziny adopcyjne i specjaliści: pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy, terapeuci, którzy pracują z dziećmi odrzuconymi, z zaburzoną więzią/Cel szkolenia :Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników wiedzy na temat znaczenia więzi między dzieckiem a osobą dorosłą i jej wpływu na jakość i sposób jego funkcjonowania. Ponadto uczestnicy wzbogacą swoją wiedzę jak zaburzenie przywiązania wpływa na funkcjonowanie dziecka. Uczestnicy również w praktyczny sposób będą mogli zapoznać się ze sposobami postępowania z dzieckiem z zaburzoną więzią, które często czuje się nierozumiane i odrzucane przez dorosłych. Ponadto uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób można budować więź z dziećmi , które trafiają do rodzin adopcyjnych często po traumatycznych przeżyciach, które nie miały możliwości nawiązania więzi z żadną osobą dorosła.Program szkolenia:Blok I ( 5 godzin)Co to jest przywiązanie ? W jaki sposób kształtuje się przywiązanie dziecka do osoby dorosłej? Rodzaje przywiązania i ich charakterystyka: przywiązanie bezpieczne i poza bezpieczne( unikające, ambiwalentne, zdezorganizowane). W jakich warunkach i sytuacjach dziecko może nie przywiązać się do osoby dorosłej? ( przeżycia traumatyczne dziecka a budowanie przywiązania). Charakterystyka wybranych dysfunkcyjnych środowisk, w którym dziecko przebywało. ( placówki, rodzina dysfunkcyjna, dysfunkcyjna rodzina adopcyjna). Czy dziecka może przywiązać się tylko do swojej biologicznej matki? Czy dziecko przebywające w placówce może przywiązać się do wybranej osoby w niej pracującej? Przedstawienie problemu w oparciu o wieloletnią praktykę pracy w placówce opiekuńczo- wychowawczej. Jakie znaczenie dla przyszłości dziecka ma rodzaj przywiązania do wybranej osoby bądź jego brak? Reaktywne zaburzenie przywiązania ( RAD) – definicja, przyczyny. Charakterystyka dziecka z zaburzonym przywiązaniem – jego problemy i potrzeby. Przedstawienie funkcjonowania takich dzieci w oparciu o własną praktykę. Dziecko z zaburzonym przywiązaniem w różnych okresach rozwojowych. W jaki sposób wpływa ono na funkcjonowanie dziecka w różnych sferach. Dziecko odrzucone, nieprzywiązane do żadnej osoby dorosłej i jego charakterystyka. Przeżywanie straty dziecka odrzuconego – jak opiekunowie mogą im pomóc? Czym jest rodzicielstwo zastępcze i jakie zadanie w stosunku do dziecka mają opiekunowie zastępczy? Różnice między rodzicielstwem zastępczym a rodzinami adopcyjnymi a budowanie więzi z dzieckiem.17. Zaburzenie więzi u dziecka lub jej brak jako przyczyna rozpadu rodzin zastępczych ( częściej) oraz rodzin adopcyjnych.Blok II – 5 godzin Różnice między psychoterapią więzi a psychoterapią opartej na więzi. Jak budować więź z dziećmi przyjętymi/przysposobionymi? Skuteczne budowanie więzi. Budowanie więzi z dzieckiem, które jest przywiązane do innej osoby dorosłej (matka biologiczna, ojciec biologiczny, jeden z opiekunów zastępczych). Relacje opiekunów zastępczych z rodziną biologiczną dziecka przyjętego. Relacje dziecka przyjętego z własną rodziną biologiczną – jaki ma to wpływ na budowanie jego przywiązania z opiekunami zastępczymi. Czy dzieci przysposobione powinny znać swoją przeszłość? Wpływ braku wiedzy o swojej przeszłości na budowanie więzi oraz na sposób funkcjonowania dziecka w rodzinie. Omówienie jednego z przypadków z własnej praktyki. Główne problemy pojawiające się w czasie budowania więzi między dzieckiem a wybraną osobą dorosłą. Sposób postępowania z dzieckiem z zaburzoną więzią. Główne dylematy opiekunów zastępczych/rodziców adopcyjnych – postępowanie z dzieckiem, które nie przywiązało się do żadnej osoby dorosłej. Wybrane techniki pracy z dziećmi z zaburzoną więzią – praktyczne ćwiczeniaForma zajęć: krótkie miniwykłady, metody warsztatowe. Prowadzący będzie korzystał z bogatej praktyki pracy z dziećmi z zaburzoną więzią, które przebywają w rodzinach zastępczych i adopcyjnych, z własnej praktyki specjalisty pracującego 18 lat w tym obszarze i czynnego rodzica zastępczego zawodowego aktualnie dla 4 dzieci.