NABÓR na szkolenie ZAWODOWY NOWY DOM!

Jest to szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz dla kandydatów na dyrektora placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego, o których mowa w § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011roku w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej (DZ. U. Nr 274, poz. 1620) – wymagane jest więc ukończone szkolenie podstawowe dla opiekunów zastępczych!

szkolenie jest zatwierdzone decyzją MPRiPS!forma szkolenia: ONE – LINE w całości na żywo pracujemy na platformie clickmeeting!

termin: 26 – 28 luty br. (piątek od 16.00 sobota – niedziela od. godz. 9.00 do 15.30).

cena: 350 zł od osoby

zgłoszenia: mailowo magdakoczaj@interia.pl lub tel. 509 181 369