Zapraszamy na darmowe dwudniowe szkolenie w Klimkówce k. Rymanowa!

Temat szkolenia:„Świadomi zaburzeń”

Termin szkolenia: 12 – 13 września 2019 /czwartek – piątek w godz.: dzień I od 9.30 do 15.30 dzień II od 9.00 do 15.00/ Czas trwania: 16 godzin dydaktycznych

Liczebność grupy – 15 osób

Odbiorcy szkolenia : rodzice zastępczy niezawodowi, zawodowi, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka z terenu woj. Podkarpackiego,

Cel szkolenia: uzyskanie wiedzy z zakresu  najczęstszych zaburzeń u dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej pieczy i ich wpływie na zachowania dziecka

Program szkolenia:

Dzień I

Zaburzenia przywiązaniowe u dzieci (RAD/DSED)

1.Wiedza nt. procesu kształtowania się więzi – podstawowe pojęcia w teorii przywiązania, 2. Style przywiązania, a funkcjonowanie w bliskich związkach; 3. Zaburzenia przywiązania (RAD/DSED) jako jednostka chorobowa – diagnostyka, rozpoznanie, specyfika; 4.Reakcje opiekuna na sygnały wysyłane przez dziecko i ich wpływ na rozwój więzi, 5.Funkcjonowanie emocjonalne dziecka w związku ze stylem przywiązania. Rozumienie złości i lęku.6. Rozumienie zachowań dziecka w kontekście więzi – diagnoza i analiza zachowań w zależności od stylu przywiązania.

Dzień drugi II

Paca z dzieckiem z FAS i ze spektrum FAS

1. FAS/FASD terminologia, znaczenia, diagnostyka; 2. Objawy fizyczne, uszkodzenia OUN, objawy wtórne FAS
3. Funkcjonowanie dziecka z FAS w szkole, w grupie rówieśniczej, w środowisku rodzinnym; 4.Niewłaściwe zachowania – rozwiązywanie problemów; 5.Praca z dzieckiem z FAS – Strategie postępowania.

Prowadzący: Magdalena Koczaj – Kizior psycholog kliniczny i osobowości, pedagog, trener, terapeuta, mama biologiczna i zastępcza – rodzina zawodowa specjalistyczna dla łącznie 5 – ciorga dzieci – 19 lat pracy z dziećmi i rodzinami w SND, PCPR, SR)

Miejsce: Dwór Ostoia w Klimkówce k. Rymanowa, ul. Zdrojowa 1; Klimkówka; 38 – 480 Rymanów (www.ostoia.pl). Tel 13 435 65 99

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział w 16 godzinach dydaktycznych szkolenia. Uczestnicy mają zapewniony nieodpłatny catering – a osoby przyjezdne nocleg w hotelu.

Szkolenie zrealizowane jest w ramach projektu pt.: „PoMOC dla rodzin” i skierowane jest dla osób prowadzących rodzinne formy pieczy zastępcze z terenu woj. Podkarpackiego. Zapisy: tel. 509 181 369, mail: magdakoczaj@interia.pl zgłoszenia przyjmujemy do dnia 10.09.2019r. – pierwszeństwo mają rodziny zawodowe i RDD.

SAMSUNG CAMERA PICTURES