NABÓR NA SZKOLENIE ONLINE

dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej  – szkolenie podstawowe pn. „Nowy Dom”

o których mowa w §2. Ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011roku w sprawie szkoleń  dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej (DZ. U. Nr 274, poz. 1620)- szkolenie jest zatwierdzone decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 30.01.2019r., znak: DSR.I.8307.32.2018.AKU

Terminy:

I – 9 – 10 kwietnia  stycznia  2022 (sobota  – niedziela)

II –  23 – 24 kwietnia   2022 (sobota  – niedziela)

II-  29 – 30 kwietnia  2022  (piątek  – sobota)

+ praktyki w wymiarze 10 godzin

Program szkolenia obejmuje 50 godzin dydaktycznych zajęć warsztatowych przeplatanych mini wykładami oraz  10 godzin praktyk i obejmuje następujące formy szkolenia

1. Spotkanie I – Warsztaty komunikacji interpersonalnej. Wprowadzenie do tematyki rodzinnej pieczy zastępczej. Regulacje prawne w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – 10 godzin

2. Spotkanie II – Więź a rozwój dziecka – 10 godzin

3. Spotkanie III – Straty i ich wpływ na funkcjonowanie emocjonalne dzieci w opiece – 10 godzin

4. Spotkanie IV – Uzależnienia i ich wpływ na dziecko i rodzinę – 10 godzin

5. Spotkanie V – Tożsamość dziecka – 10 godzin

w/w część odbywa się online – Wymagany dostęp do  sprawnego łącza internetowego i komputera umożliwiający aktywne uczestnictwo na żywo i interakcję uczestników i prowadzącego w trakcie szkolenia

+ Spotkanie VI – Praktyka – 10 godzin praktyk w rodzinie  zastępczej zawodowej lub rodzinnym domu dziecka

Koszt szkolenia: 800 zł od osoby 1500 zł od pary

W razie zainteresowania proszę o zgłoszenie drogą mailową: magdakoczaj@interia.pl

Autorem i prowadzącym szkolenie jest: Magdalena Koczaj – Kizior – Prezes SND, pedagog, psycholog kliniczny i osobowości, czynny rodzic zastępczy zawodowy specjalistyczny dla 4 dzieci w tym z FAS/FASD, terapeuta uzależnień, specjalista pracy z rodziną, interwent kryzysowy, kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z rodzinami zastępczymi (PCPR, OIK, SND – 19 lat stażu pracy w tej tematyce; Przedszkole Terapeutyczne), kurator sądowy rodzinny i nieletnich (13 lat), ukończony kurs TZA,  TRR, terapeuta ręki, przygotowanie i praktyka diagnozy FASD/RAD, autor i trener szkoleń z zakresu pieczy zastępczej, certyfikat Studium Profilaktyki Uzależnień i Studium Metod Psychokorekcyjnych. w trakcie kursu psychoterapii systemowej rodzin OSS Kraków.