NABÓR NA SZKOLENIE ONE – LINE

dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz dla kandydatów na dyrektora placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnegopn. „Nowy Dom”,

o których mowa w §2. Ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011roku w sprawie szkoleń  dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej (DZ. U. Nr 274, poz. 1620)- szkolenie jest zatwierdzone decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 30.01.2019r., znak: DSR.I.8307.32.2018.AKU

Terminy:

I – 29 – 30 maja (sobota  – niedziela)

II – 12- 13 czerwca (sobota niedziela)

II- 18 – 19 czerwca (piątek  – sobota)

+ praktyki w wymiarze 10 godzin

Program szkolenia obejmuje 60 godzin dydaktycznych zajęć warsztatowych przeplatanych mini wykładami i obejmuje następujące formy szkolenia (w tym 10 godzin praktycznych)

1. Spotkanie I – Warsztaty komunikacji interpersonalnej. Wprowadzenie do tematyki rodzinnej pieczy zastępczej. Regulacje prawne w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – 10 godzin

2. Spotkanie II – Więź a rozwój dziecka – 10 godzin

3. Spotkanie III – Straty i ich wpływ na funkcjonowanie emocjonalne dzieci w opiece – 10 godzin

4. Spotkanie IV – Uzależnienia i ich wpływ na dziecko i rodzinę – 10 godzin

5. Spotkanie V – Tożsamość dziecka – 10 godzin

6. Spotkanie VI – Praktyka – 10 godzin

Koszt szkolenia: 800 zł od osoby 1500 zł od pary

W razie zainteresowania proszę o zgłoszenie drogą mailową: magdakoczaj@interia.pl

Pozdrawiam serdecznie:

Magdalena Koczaj – Kizior

Tel. 509 181 369