Zapraszamy na darmowe dwudniowe szkolenie dla opiekunów zastępczych w Dębicy!

Temat szkolenia: „ZROZUMIEĆ DZIECKO PO TRAUMIE”

Termin szkolenia: 9 – 10 maja 2019r. w godzinach: dzień I czwartek – 10.30 do 16.30 Dzień II – piątek 8.30 – 13.30

Odbiorcy szkolenia: opiekunowie zastępczy niezawodowi i zawodowi, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka z terenu woj. Podkarpackiego

Tematyka szkolenia:

DZIEŃ 1

  • Trauma wczesnodziecięca i mechanizmy związane z bardzo wczesnymi traumami: trauma rozwojowa, relacyjna, złożona. Trauma GHIA – całościowa aktywacja o dużej intensywności.
  • Neurofizjologia traumy. Autonomiczny układ nerwowy i okno tolerancji.
  • Bezpieczeństwo w ciele i zaburzenia neurocepcji.
  • Reakcje na zagrożenia: Reakcje dysocjacji, zamarcia, zawieszenia, gwałtowne reakcje walki i ucieczki.

DZIEŃ 2

  • Wir traumy: wpływ traumy dziecięcej na relacje małżeńskie w rodzinie zastępczej
  • Wpływ wczesnodziecięcych doświadczeń rodziców zastępczych na wychowywanie dzieci po doświadczeniu traumy
  • Możliwości pomocy terapeutycznej dzieciom z wykorzystaniem technik SE (Somatic Experiencing) – skutecznej metody pracy z ciałem przywracającej wewnętrzną równowagę, pozwalającej na dokończenie przez układ nerwowy uporczywych reakcji motorycznych i emocjonalnych.Być rodzicem dziecka z traumą praca na zasobach rodzicielskich. Regulacja emocjonalna.

Prowadząca: Małgorzata Klecka doktor nauk medycznych, absolwentka studiów doktoranckich (Wydział Lekarski Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, specjalność psychiatria dziecięca). Jest trenerem, terapeutą (podejście zintegrowane: psychodynamiczne, neurorozwoju i terapii traumy metodą Somatic Experiencing). Kieruje Pracownią Diagnostyki i Terapii Zaburzeń Rozwojowych oraz Ośrodkiem Fastryga w Lędzinach, który specjalizuje się w diagnostyce zaburzeń rozwojowych występujących u dzieci i młodzieży po doświadczeniu odrzucenia i traumy. Pracuje z rodzinami zastępczymi i adopcyjnymi przeżywającymi trudności w opiece nad problemowymi dziećmi. Autorka programów edukacyjno-terapeutycznych dla rodziców i dzieci (w tym programu „Fastryga” – specyficznego systemu pomocy dla osób z FAS (zespół zaburzeń występujących u dzieci, które zetknęły się z alkoholem w życiu płodowym).

Miejsce: ul. Parkowa 28; 39 – 200 Dębica – sala sesyjna Starostwa Powiatowego w Dębicy IV piętro.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział w 14 godzinach dydaktycznych szkolenia. Uczestnicy mają zapewniony nieodpłatny catering.

Zapisy : tel. 509 181 369, mail: magdakoczaj@interia.pl – pierwszeństwo mają rodziny zawodowe i RDD.