Serdecznie zapraszamy dzieci biologiczne osób sprawujących funkcję opiekunów zastępczych (rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka) do wspólnych spotkań w ramach samopomocowej grupy wsparcia w Stowarzyszeniu Nowy Dom – najbliższe spotkanie dla grupy wiekowej od 13 do 18 lat planowane jest w dniu 25.01.2019r. o godz. 10.00

osoby te nadal mogą skorzystać także z bezpłatnego wsparcia specjalistycznego w ramach projektu PoMOC dla rodzin – psychologa i terapeuty! zainteresowanych prosimy o kontakt
zapisy: 509 181 369 lub mail: magdakoczaj@interia.pl