Szkolenie adresowane jest do opiekunów zastępczych i  rodzinnych domów dziecka 

Tematyka szkolenia oscylować będzie wokół takich zagadnień jak:

  1. Kluczowe potrzeby i problemy dorastających wychowanków z rodzinnych form pieczy
  2. Przedstawienie modelu usamodzielnienia opracowanego w ramach projektu „Dobry start = Bezpieczne lądowanie”
  3. Prawne podstawy usamodzielniania wychowanków w rodzinnej pieczy zastępczej (Ustawa o pomocy społecznej i Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej)
  4. Obowiązki osób pracujących z usamodzielnianymi wychowankami
  5. Opracowywanie i realizowanie indywidualnego programu usamodzielnienia
  6. Prezentacja propozycji wzorów dokumentów przydatnych w codziennej pracy pracownika organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Przykładowe kontrakty z wychowankami • Schemat diagnozy problemowej wychowanka • Schemat programu usamodzielnienia wraz z procedurą analizy efektów • Rejestr dyspozycji i umiejętności dorastającego wychowanka.

Osoba prowadząca: pedagog, rodzic zastępczy zawodowy, kurator społeczny rodzinny, 18 lat stażu pracy z rodzinami zastępczymi i usamodzielnianymi wychowankami (w tym PCPR – y, OIK, Stowarzyszenie Nowy Dom).

Termin: 16 listopada  2017r. /czwartek od godz. 10.00 do godz. 16.30/ – łączny wymiar szkolenia – 8 godzin dydaktycznych

 osoby zainteresowane prosimy o niezwłoczny kontakt: 509 181 369 mail: magdakoczaj@interia.pl