Wymagania:

Usługę opieki wytchnieniowej realizowanej w miejscu zamieszkania uczestnika mogą świadczyć:

  1.  Osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej lub
  2. osoby posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym.

Termin realizacji usługi:

01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.

Miejsce realizacji usługi:

Miejsce zamieszkania uczestnika( województwo podkarpackie)

Warunki zgłoszenia:

Przesłanie kompletu wypełnionych i podpisanych dokumentów: podanie o prace, CV ze zdjęciem oraz oświadczenie o doświadczeniu w pracy z osobami niepełnosprawnymi załączone na stronie WWW: http://www.stowarzyszenie-nowydom.pl/?p=2306 na adres e-mail: magdakoczaj@interia.pl oraz w wersji papierowej na adres: Stowarzyszenie Nowy Dom, Zawierzbie 36 k. Dębicy; 39-204 Żyraków z dopiskiem „WYTCHNIENIE DLA OPIEKUNÓW” – najlepiej w terminie do 01.01.2022 r.