Stowarzyszenie NOWY DOM

Zawierzbie 36

39 – 204 Żyraków

/od Dębicy za mostem na Wisłoce e lewo ok 800 prosto skręt w lewo przed znakiem rozjazdu i pierwszeństwa dom na wprost/

Telefon: 509 181 369 lub 662 140 706

e-mail: stowarzyszenienowydom@interia.pl

Prezes – Magdalena Koczaj-Kizior: magdakoczaj@interia.pl tel. 509 181 369

Wiceprezes – Agnieszka Hajdon mail: aagaz@o2.pl tel. 662 140 706

Sekretarz- Małgorzata Wójcik

KRS: 0000309958

REGON: 180366388,       NIP: 8722334944

Konto: PBS o/Dębica nr 54 8642 1139 2013 3914 7705 0001