SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Konferencja szkoleniowa „Rodzina i dom działajmy razem!”

W dniu 18 września 2017 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie oraz Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem” w Lubaczowie planują wspólną organizację konferencji szkoleniowej „Rodzina i dom działajmy razem!”, w ramach obchodów ,, Dnia Rodzicielstwa Zastępczego’’. Zadanie współfinansowane ze środków Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w ramach ,,Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020” oraz PCPR w Lubaczowie

Przedmiotem dofinansowania jest zorganizowanie 7 godz. konferencji szkoleniowej w Lubaczowie (restauracja ,,U Dina”) w ramach obchodów ,,Dnia Rodzicielstwa Zastępczego”, w której weźmie udział 45 mieszkańców Województwa Podkarpackiego (38 rodziców zastępczych, 7 osób pracujących z rodzinami,) z terenów Powiatu Lubaczowskiego i Powiatu Jarosławskiego. Podczas konferencji edukacyjno-praktycznej wystąpi dwóch prelegentów, którzy przekażą praktyczne i teoretyczne wskazówki dla rodziców zastępczych i osób pracujących z rodziną. Wykłady psychoedukacyjne dla rodziców zastępczych i osób pracujących z rodziną dotyczyć będą wzmacniania więzi i poprawie relacji wewnątrzrodzinnych.

Konferencja rozpocznie się od przywitania uczestników oraz przedstawienia harmonogramu spotkania. Po oficjalnym otwarciu konferencji nastąpi wystąpienie pierwszego prelegenta prezes Stowarzyszenia ,,Nowy Dom” w Nagawczynie Pani Magdaleny Koczaj-Kizior. Pani prezes przedstawi praktyczne rozwiązania pracy z rodzinami zastępczymi oraz dziećmi podejmowane przez Stowarzyszenie ,,Nowy Dom”. Po części wykładowej będzie miała miejsce krótka przerwa kawowa.

W drugiej części rozpocznie się wystąpienie Pani psycholog Adrianny Gontarz, która poruszy tematykę wzmacniania więzi i poprawie relacji wewnątrzrodzinnych. Po wykładzie Pani psycholog nastąpi przerwa obiadowa.

Kolejna część konferencji to panel dyskusyjny prowadzony wspólnie przez Panią psycholog Adrianę Gontarz i Panią Magdalenę Koczaj-Kizior oraz praca na materiałach – prezentacja ulotek informacyjnych o pieczy zastępczej.

W związku z tym, że konferencja będzie trwała 7 godzin uczestnikom projektu zostanie zapewniony catering (kawa, herbata, napoje, obiad, ciasto itp.). Obsługą cateringu zajmą się pracownicy restauracji.

W celu umożliwienia dojazdu do miejsca odbycia się konferencji dla uczestników z Powiatu Jarosławskiego zostanie wynajęty bus. Organizacją konferencji zajmie się koordynator projektu. Wspierać go będą 2 wolontariusze z PCPR w Lubaczowie.
Plan konferencji:

5.1 Rozpoczęcie konferencji (przywitanie uczestników

5.2 Wystąpienie pierwszego prelegenta Pani prezes Stowarzyszenia Nowy Dom w Nagawczynie Magdaleny Koczaj-Kizior:

5.3 Przerwa kawowa

5.4 Wystąpienie Pani psycholog Adrianny Gontarz

5.5 Przerwa obiadowa

5.6 Panel dyskusyjny prowadzony przez prelegentów

Dziękuję organizatorom za zaproszenie i gratuluję inicjatywy – Magdalena Koczaj – Kizior