Z dniem 30 września br. zakończyliśmy dwuletni projekt „Nauka łatwa sztuka dofinansowany ze środków MPRiPS w ramach programu FIO. W dniu 28.09.2019r. To byłbdc dobry projekt, który pozwolił nam realizować nasze działania na dużo większą skalę – o tym, ze jest to obiektywna opinia świadczy chociażby fakt, iż został on ujęty w opublikowanym przez Ministerstwo Atlasie Dobrych Praktyk. Na zakończenie projektu zorganizowaliśmy konferencję pt. Dziecko w pieczy – wspólna sprawa, na którą zaprosiliśmy wszystkich przedstawicieli systemu pieczy zastępczej. Dziękujemy przybyłym za uczestnictwo. Wspaniale wiedzieć że w naszym powiecie dzięki skutecznej pracy z rodziną nie ma dzieci oczekujących na umieszczenie w pieczy!