Podkarpackie Stowarzyszenie Rodzicielstwa  Zastępczego „Wielkie Serce”  w Łężanach wraz ze Stowarzyszeniem Nowy Dom w Nagawczynie zaprasza  na konferencję „Działajmy razem”, która odbędzie się w Sali kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie (ul. Grunwaldzka 15) w  dniu 26 listopada 2012 r. (poniedziałek)  w godz. 10ºº – 15ºº.

Konferencja „Działajmy razem” poświęcona będzie upowszechnianiu efektywnego modelu rodzinnej opieki zastępczej, niezbędnych warunków jego realizacji oraz prezentacji dobrych praktyk w tej dziedzinie przez ekspertów i praktyków.

Chcemy pokazać, że środowisko rodzin zastępczych z terenu naszego województwa oczekuje na partnerskie traktowanie, jest gotowe na wspieranie powiatów w realizacji zadań ustawowych i nie chce być jedynie biernym biorcą świadczeń w nowotworzonym systemie pieczy zastępczej.

Zależy nam na tym, by wypracowany model rodzinnej opieki zastępczej i wiedza na ten temat dotarły do jak najszerszego grona profesjonalistów oraz osób mających wpływ na rozwijanie systemu wspierania rodziny naturalnej i pieczy zastępczej. Zwiększa to szansę oczekiwanych, kompleksowych zmian w obszarze pomocy rodzinom i dzieciom ze środowisk zmarginalizowanych, które nakłada na powiaty Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Z poważaniem:

Katarzyna Jastrząb – Prezes Stowarzyszenia Wielkie Serce

Magdalena Koczaj – Kizior – Prezes Stowarzyszenia Nowy Dom

Program konferencji:

Konferencja „Działajmy Razem”

Rzeszów 26.11.2012 (poniedziałek)

Podkarpacki Urząd Wojewódzki  – sala kolumnowa

1000- 1030 –  Rozpoczęcie konferencji  – Małgorzata Chomycz –  Śmigielska – Wojewoda Podkarpacki, Katarzyna Jastrząb,  Magdalena Koczaj – Kizior – organizatorzy

1030- 1100 –  „Rodzinna opieka zastępcza w świetle Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej” – Joanna Luberadzka – Gruca

Koalicja Rodzinnej Opieki Zastępczej, Fundacja Przyjaciółka   – Warszawa

1100- 1145 –  „Formy wspierania rodzin zastępczych na przykładzie Ośrodka Wsparcia Rodzinnej Opieki Zastępczej PORT” – Uliana Dołyniak –
Towarzystwo Nasz Dom – Warszawa

1145- 1230 –  „Proces reintegracji rodzin  – czyli powrót do korzeni” –  dr Beata Gumienny – Uniwersytet Rzeszowski  – Rzeszów

1230- 1300 –  przerwa

1300- 1330 – „Forma, w której realizowana jest treść” –  przekształcenie placówki opiekuńczo-wychowawczej w przemyskim Domu dla Dzieci

– Agnieszka Ustrzycka – Nasza Chata  – Przemyśl

1330- 1350 – „Prezentacja działalności Podkarpackiego Stowarzyszenia  Rodzicielstwa Zastępczego Wielkie Serce ” – Katarzyna Jastrząb –  Łężany

1350-1410 – „Pozytywne praktyki wspierania rodzin zastępczych na przykładzie Stowarzyszenia Nowy Dom w Nagawczynie” – Magdalena Koczaj – Kizior – Dębica

1410- 1445 – dyskusja, wnioski końcowe